Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000
21 - 23 listopada 1999 r.

Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000, została zaplanowana na 2000 rok, ale już w listopadzie 1999 odbyło się seminarium poświęcone problematyce interwencji architektonicznej w zespołach zabytkowych zatytułowane Od reliktu do kreacji.

Prace związane z konferencją toczyły się od 1997 roku, a w projekt zaangażowało się wielu wybitnych naukowców, którzy prowadzili seminaria tematyczne. Na konferencji, która miała charakter interdyscyplinarnego forum, sformułowano i przedyskutowano poglądy, pryncypia i wymagania związane z ochroną dóbr kultury w świetle najnowszego stanu wiedzy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu znamienitych instytucji i organizacji naukowych Europy, a jego celem było rozwinięcie idei konserwatorskich zawartych w historycznych dokumentach Karty Ateńskiej z 1931 roku i Karty Weneckiej z 1964. Podsumowanie prac wszystkich zespołów odbędzie się w 2000 roku i wtedy też zostanie ukonstytuowana Karta Konserwatorska Kraków 2000.