Conrad a historia
- międzynarodowa konferencja naukowa
23 - 26 września 1999 r.

W 75. rocznicę śmierci Josepha Conrada, Polskie Towarzystwo Conradowskie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, zorganizowało międzynarodową konferencję poświęconą pisarzowi. Joseph Conrad Korzeniowski, urodzony w Berdyczowie, wychowany w Krakowie i we Lwowie, tworzący w języku angielskim jest jedną z najwybitniejszych postaci światowej literatury. Jego osoba stała się okazją do dyskusji na temat historii literatury, historii idei, a także stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich. Organizatorzy przypomnieli również jego ojca Apollona Conrada, poety tłumacza, działacza niepodległościowego. Konferencji towarzyszyła wystawa, w ramach której pokazano rękopisy, ikonografię, książki związane z Conradem i jego ojczyzną. Wystawa oparta wyłącznie na zbiorach krakowskich nosiła tytuł Conradiana in Cracow libraries. Biblioteka Jagiellońska udostępniła listy Apollona Korzeniowskiego, a przede wszystkim dwa tomy jego poezji, fragmenty dramatów oraz wiele cennych fotografii, i dokumentów, łącznie z kopią metryki chrztu. Biblioteka PAN udostępniła listy Apollona Korzeniowskiego i Tadeusza Bobrowskiego do Stefana Burzyńskiego. Oprócz tego można było zobaczyć listy samego Conrada do Józefa Hieronima Retingera, krakowianina, który odegrał decydującą rolę w zaproszeniu Conrada do Polski w 1914 roku.

Miejsce konferencji:
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1