Wirtualna Rekonstrukcja Krakowa - CD-ROM

Projekt zrealizowany przez MM Interactive przy pomocy finansowej Biura Kraków 2000, jest wirtualną rekonstrukcją miasta Krakowa z okresu przedromańskiego i romańskiego. W oparciu o wiedzę historyczną, odkrycia archeologiczne i hipotezy naukowe, z udziałem wielu autorytetów z dziedziny archeologii i znawców historii Krakowa stworzona została wirtualna prezentacja o bardzo wysokim stopniu realizmu.

1. Okolice dzisiejszego rynku. W oddali Kościół św. Franciszka. 2. Kościół św. Idziego. Usytuowany u podnóża Wawelu, w zachodniej pierzei ul. Grodzkiej. Zachowany w formie gotyckiej z wieku XIV.

1 i 2. Kościół św. Gereona. Budowlę odkryli w latach 1914-1921 Zygmunt Hendel i Adolf Szyszko-Bohusz. Badania prowadzone są do dziś. Jest bazyliką trójnawową z transeptem i prezbiterium zamkniętym od wschodu absydą. 3. Ulica Grodzka, widok od strony Wawelu.

1. Widok na Wawel i fragment Okołu. 2. Kościół Najświętszej Marii Panny. Według relacji Długosza, kościół został założony w roku 1222 przez biskupa Iwona Odrowąża. W połowie XIV wieku powstało gotyckie prezbiterium, od 1392 r. przebudowywano wczesnogotycką część nawową na bazylikę. 

1. Krakowska ulica okresu romańskiego. 2 i 3. Wnętrze Katedry Wawelskiej. Do dzisiejszych czasów zachowały się krypta zachodnia pod wezwaniem Św. Leonarda (najlepiej zachowane wnętrze romańskie w Polsce), o sklepieniu wspartym na 8 kolumnach.

1,2 i 3. Kościół św. Andrzeja. Zlokalizowany przy ul. Grodzkiej, w centralnym punkcie dawnego podgrodzia krakowskiego, zwanego Okołem. We wczesnym średniowieczu stanowił dominantę architektoniczną Okołu i doskonałą ostoję dla ludności podgrodzia w razie zagrożenia wrogim najazdem.

Zachowane fragmenty murowanych budowli sakralnych oraz wiedza historyczna o drewnianych budowlach, umożliwiły rekonstrukcję ówczesnego wyglądu miasta. Zrekonstruowana zabudowa jest osadzona w wiernie odtworzonych elementach środowiska, w które wkomponowana jest również ówczesna sieć wodna i szlaki komunikacyjne.

Dzięki współpracy archeologów, historyków, architektów i plastyków odtworzone są założenia urbanistyczne i trójwymiarowe modele budowli. Zastosowany w programie sposób wizualizacji budowli pozwala uzyskać wrażenie realizmu, co czyni wiedzę historyczną bardziej czytelną i zrozumiałą, a tym samym dostępną dla szerokiego grona odbiorców.

Poprzez zastosowanie współczesnych technik multimedialnych, stworzono możliwość do odbycia podróży w czasie do romańskiego Krakowa, ale także umożliwiono interaktywne zwiedzanie niektórych obiektów.

Wyjątkowy charakter niniejszemu projektowi nadaje fakt, że jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie w Europie środkowej rekonstrukcją obejmującą cały kompleks miejski.

Organizator:
Bogusław Sonik Dyrektor Festiwalu Kraków 2000
Biuro Kraków 2000
310028 Kraków, ul. Św. Krzyża 1 tel. 421 86 93, 429 34 87, fax. 422 13 81
e-mail: biuro@krakow2000.pl

Produkcja:

MM Interactive
Zamek Królewski na Wawelu 7
31-001 Kraków, tel. 428 15 60, 422 51 55 w. 380, tel/fax 421 26 66
www.mminteractive.pl
e-mail:interactive@wawel.pl

Autor Projektu: Marcin Orkisz


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni