Kraków: Polski Rozdział Europejskiego Dziedzictwa - wydawnictwo

Różnorodność wpływów i kultur towarzyszyła Krakowowi od początku jego istnienia: już średniowiecze uczyniło Kraków liczącym się miastem europejskim, o czym świadczy nadany mu wówczas urbanistyczny kształt. W średniowiecznym wnętrzu Katedry Wawelskiej, której architektura jest echem francuskich i niemieckich katedr, możemy spotkać wybitne dzieła sztuki europejskiej pochodzące z różnych epok i różnych regionów.
W XV wieku Kraków należał do największych metropolii Europy Środkowej. Był nie tylko stolicą europejskiego mocarstwa, ale i bogatym centrum międzynarodowego handlu, członkiem Hanzy. W epoce jagiellońskiej Kraków stał się ważnym ośrodkiem kultury i sztuki, jako stolica rozległego imperium promieniował na obszary Litwy i Rusi.

Książka jest próbą interpretacji europejskich wątków krakowskiego dziedzictwa na przestrzeni dziejów. Dla polskiego czytelnika publikacja precyzuje i podkreśla związki Krakowa z Europą, sytuując polskie dziedzictwo w szerokim kontekście kulturowym. Odbiorcom międzynarodowym książka ukaże miejsce duchowej stolicy Polski w historii kontynentu.
Elementem wzbogacającym będzie przygotowanie multimedialnego programu prezentującego europejskie dziedzictwo kulturowe Krakowa, wykorzystywanego także podczas spotkań i wykładów promujących książkę.

Termin: 2000 rok, Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury
 
 
 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni