Oblicza Boga
14 grudnia 1999 r - 25 maja 2000 r

Rok 2000, wielki jubileusz chrześcijaństwa, czas też niezbyt odległy od milenium chrystianizacji Polski, był okazją do zorganizowania wystawy prezentującej wątki chrystologiczne w ludowej sztuce sakralnej. Wystawa ilustrowała wybrane zagadnienia z okresu religijności ludowej, a jednocześnie zaprezentowała wiele obiektów z zakresu sztuki ludowej o wyjątkowej wartości, w znacznej części nie udostępnianych szerszym kręgom publiczności muzealnej. Eksponaty tworzące wystawę Oblicza Boga reprezentowały tzw. starą sztukę ludową w malarstwie, grafice i rzeźbie XVIII i XIX wieku. Zaprezentowała ponad dwieście obiektów, uzupełnionych fotogramami, tekstami informacyjnymi, notami katalogowymi. Eksponaty pochodzące w większości ze zbiorów własnych Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zostały uzupełnione wypożyczonym z parafii rzymsko-katolickiej w Boczkach Chełmońskich koło Łowicza feretronem z XVII wieku z obrazami Trójca Święta i Matka Boska Turska. Wystawę tworzyły trzy części tematyczne. Pierwsza, Bogowie zapomniani, poświęcona tysiącleciu chrystianizacji Polski, pokazała faktyczne i domniemane relikty wierzeń okresu przedchrześcijańskiego, ich stopniowe włączenie w system wierzeń chrześcijańskich i powstanie swoistego fenomenu, jakim była niedawna polska religijność ludowa. Druga - najobszerniejsza część zatytułowana Żywot Pana Jezusa Chrystusa prezentuje główne obiekty polskiej sztuki ludowej, uporządkowane według chronologii życia Chrystusa. Pokazano tu najbardziej typowe dla tej sztuki przedstawienia Chrystusa (np. Chrystus Frasobliwy, Ukrzyżowanie). Część trzecia nosząca tytuł Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty pokazała rzadko występujące w rodzimej tradycji przedstawienia Boga Ojca, oraz Trójcy Świętej.

Twórcy wystawy:

Andrzej Rataj. Autor wystawy. Wicedyrektor ds. merytorycznych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wybitny znawca problematyki muzealnictwa etnograficznego w Polsce i zagranicą.

Andrzej Sułkowski. Autor oprawy plastycznej. Od 1981 pracuje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Autor większości opraw plastycznych wystaw organizowanych prze Muzeum w kraju i zagranicą.

Organizatorzy wystawy:
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ul. Krakowska 46
Biuro Festiwalowe Kraków 2000 , ul.
Św. Krzyża 1

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ul. Krakowska 46
14 grudnia 1999 r - 25 maja 2000 rZłoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni