Siedem tradycji 
- cykl koncertów prezentujących 
najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego.
La Petite Bande
27 sierpnia 2000 r.

W ramach opracowanego przez Marcina Bornus-Szczycińskiego projektu Siedem tradycji powstał program badawczy, który doprowadził do odtworzenia najstarszych religijnych rodzajów śpiewu w ich oryginalnej formie, charakterystycznych dla siedmiu wspólnot: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej, prawosławnej, protestanckiej i luterańskiej. W wybranych krakowskich kościołach odbywały się liturgie w ich pierwotnych formach. Towarzyszyły im koncerty w wykonaniu zespołów z całej Europy amatorskich i profesjonalnych: Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Chór św. Michała z Estonii (tradycja benedyktyńska), Micrologus (tradycja franciszkańska), Organum (tradycja dominikańska), Capella Regia Musicalis (tradycja jezuicka), Grecki Chór Bizantyjski (tradycja prawosławna).

Na zakończenie cyklu Siedem tradycji belgijski zespół La Petite Bande zaprezentował dwie tradycje: franciszkańską i luterańską. Obie zakładały głęboką reformę Kościoła Powszechnego i obie tej reformy dokonały. Franciszkańskie pieśni tego czasu, pochodzące być może od samego św. Franciszka, są tego klarownym dowodem. Mocno osadzone w tradycji ludowej, były i są do dziś chętnie śpiewane. Zupełnie inną drogą poszła kultura luterańska. Proste, programowo jednogłosowe chorały Marcina Lutra zostały bardzo szybko obudowane coraz bardziej skomplikowaną formą. To właśnie ta forma w postaci dzieł Jana Sebastiana Bacha stała się wręcz symbolem zachodnioeuropejskiego myślenia i wyrazem kulturalnych aspiracji Kontynentu.

27 sierpnia 2000 r.
Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka 38

Wykonawcy:
La Petite Bande
Sigiswald Kuijken
- dyrygent

Utwór:
Johann Sebastian Bach Msza h-moll BWV 232

La Petite Bande Został założony w 1972 roku przez Sigiswalda Kuijkena na prośbę firmy płytowej Deutsche Harmonia Mundi w celu nagrania Mieszczanina szlachcicem Lully’ego pod dyrekcją Gustava Leonhardta. La Petite Bande wzięła swoją nazwę od orkiestry Lully’ego, która działała na dworze Ludwika XIV. Sukces pierwszego nagrania sprawił, że zespół zaczął regularnie koncertować. Jego repertuar skupiał się początkowo na muzyce francuskiej, ale w ciągu lat został poszerzony o działa mistrzów włoskich oraz Bacha, Haendla, Glucka i Mozarta. Prawie wszystkie wykonania La Petite Bande nagrywane były przez Deutsche Harmonia Mundi. Zespół brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach i koncertach m.in. w Europie, Japonii, Australii, Południowej Ameryce.

Sigiswald Kuijken Studiował grę na skrzypcach w konserwatorium w Brugii i Brukseli, a następnie u Maurice Raskina. Samodzielnie zdobył rozległą wiedzę na temat XVII i XVIII wiecznych technik gry i technik wykonawczych. Wypracował własną i unikalną technikę gry na skrzypcach. Artysta uczył gry na skrzypcach barokowych w Królewskim Konserwatorium w Hadze, a obecnie w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Prowadzi kursy mistrzowskie w różnych krajach świata.

Organizator:
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul Św. Krzyża 1
Dyrektor artystyczny cyklu Siedem tradycji: Marcin Bornus-Szczyciński

Marcin Bornus- Szczyciński Jeden z najwybitniejszych polskich znawców średniowiecznej muzyki sakralnej, cieszący się międzynarodowym uznaniem animator życia muzycznego, współtwórca i dyrektor festiwalu muzyki dawnej w Starym Sączu i w Jarosławiu. Założyciel i dyrektor zespołu muzyki dawnej Bornus Consort.


 
 

Sponsor koncertuZłoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni