Siedem tradycji - cykl koncertów prezentujących 
najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego

Micrologus
- tradycja franciszkańska
18 lipca 2000

W ramach opracowanego przez Marcina Bornus-Szczycińskiego projektu Siedem tradycji powstał program badawczy, który doprowadził do odtworzenia najstarszych religijnych rodzajów śpiewu w ich oryginalnej formie, charakterystycznych dla siedmiu wspólnot: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej, prawosławnej i protestanckiej. W wybranych kościołach odbyły się wykonania liturgii w ich pierwotnych formach w wykonaniu zespołów amatorskich i profesjonalnych z całej Europy. Wystąpiły Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Chór św. Michała z Estonii (tradycja benedyktyńska), Micrologus (tradycja franciszkańska), Organum (tradycja dominikańska), Capella Regia Musicalis (tradycja jezuicka), Grecki Chór Bizantyjski, (tradycja prawosławna), La Petite Bande (tradycja protestancka).

18 lipca 2000 r.
Kościół OO Bernardynów, ul. Bernardyńska 2
Franciszkańskie laudy i pieśni religijne XIII i XIV wieku

Wykonawcy:

Micrologus

Patrizia Bovi - śpiew, Adolfo Broegg - lutnia, Goffredo Degli Espositi - portatyw, Gabriele Russo - viola, lira, Alessandro Quarta - śpiew, Gianni de Gennaro.

Micrologus włoski zespół został założony w 1984 roku przez Goffredo Degli Espositi, artystę specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej i tradycyjnej. Mikrologus używa wiernych kopii instrumentów średniowiecznych, a także kostiumów i scenografii. Interpretacje utworów oparte są na badaniach źródeł muzycznych, estetyki średniowiecza, organologicznych, historycznych, ikonograficznych i etnomuzykologicznych. Te ostatnie nawiązują do hipotez wielu znawców przedmiotu, uważających, że tradycyjne kultury muzyczne przechowały cechy archaiczne, które można odnieść do różnych aspektów muzyki dawnej, szczególnie okresu średniowiecza. Zespół jest znany w Japonii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Austrii, na Węgrzech. Ma na swoim koncie nagrania radiowe i telewizyjne. Grupa nagrała również muzykę do kilku filmów. W 1991 roku zespół zdobył Nagrodę Akademii.

Marcin Bornus- Szczyciński Jeden z najwybitniejszych polskich znawców średniowiecznej muzyki sakralnej, cieszący się międzynarodowym uznaniem animator życia muzycznego, współtwórca i dyrektor festiwali muzyki dawnej w Starym Sączu i w Jarosławiu. Założyciel i dyrektor zespołu muzyki dawnej Bornus Consort.Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni