Siedem tradycji 
- cykl koncertów prezentujących 
najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego

Grecki Chór Bizantyjski - tradycja prawosławna
29 czerwca 2000 r.

W ramach opracowanego przez Marcina Bornus-Szczycińskiego projektu Siedem tradycji powstał program badawczy, który doprowadził do odtworzenia najstarszych religijnych rodzajów śpiewu w ich oryginalnej formie, charakterystycznych dla siedmiu wspólnot: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej, prawosławnej i protestanckiej. W wybranych krakowskich kościołach odbywały się koncerty w wykonaniu zespołów z całej Europy profesjonalnych i amatorskich. W styczniu Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Chór Św. Michała z Estonii zaprezentowały w Tyńcu tradycję benedyktyńską, w maju zespół Organum zaprezentował w kościele OO Dominikanów tradycję dominikańską, a zespół Capella Regia Musicalis w kościele św. św. Piotra i Pawła tradycję jezuicką.

28 czerwca 2000 r.
Cerkiew Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ul. Szpitalna 24

Bizantyjska liturgia na uroczystość śś. Piotra i Pawła, trwająca sześć godzin. Na nabożeństwo, celebrowane przez prezbiterów z Aten, św. Góry Athos oraz Polski, składają się Nieszpory, Jutrznia i Msza św.

Grecki Chór Bizantyjski
Licourgos Angelopoulos -
dyrygent
29 czerwca 2000 r.
Ko
ściół św. Katarzyny, ul. Augustiańska 7

Koncert z komentarzem w ramach cyklu Siedem tradycji, podczas którego zostały wykonane fragmenty Nieszporów oraz Jutrzni.

Grecki Chór Bizantyjski
Licourgos Angelopoulos
- dyrygent
Tradycja prawos
ławna

Grecki Chór Bizantyjski Został założony w 1977 roku przez Lykourgosa Angelopoulosa i jego przyjaciół. Ich celem stało się prezentowanie tradycyjnej muzyki bizantyjskiej przekazywanej przez ustną i pisemną tradycję, uwolnienie jej od późniejszych wpływów zachodnich. Podczas 23 lat swej działalności Chór brał udział w ponad 700 koncertach, liturgiach i innych wykonaniach, jak liczne całonocne czuwania w klasztorach: na Górze Synaj, Mega Spilaion, Vatopedi na Górze Athos, w kościele św. Demetriusza w Salonikach oraz w Kolonii. Chór występował w 23 krajach Europy, w Afryce, Azji i Ameryce. Brał udział w licznych festiwalach i dokonał wielu nagrań.

Lycourgos Angelopoulos Urodził się w 1941 roku w Pyrgos na Peloponezie. Studiował muzykę bizantyjską pod kierunkiem wybitnego muzykologa Simona Karasa. Jednocześnie studiował prawo na Uniwersytecie w Atenach. Jest protopsaltisem (pierwszym śpiewakiem) kościoła św. Ireny (dawna katedra w Atenach). Założył Grecki Chór Bizantyjski, dyryguje Bizantyjskim Chórem Dziecięcym Archidiecezji Miasta. Jest wykładowcą Ateńskiego Konserwatorium.

Organizator:
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik
Dyrektor artystyczny: Marcin Bornus-Szczyciński

Marcin Bornus-Szczyciński Jeden z najwybitniejszych polskich znawców średniowiecznej muzyki sakralnej, cieszący się międzynarodowym uznaniem animator życia muzycznego, współtwórca i dyrektor Festiwali Muzyki Dawnej w Starym Sączu i w Jarosławiu. Założyciel i dyrektor zespołu muzyki dawnej Bornus Concert.

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni