Siedem tradycji 
- cykl koncertów prezentujących 
najstarsze tradycje śpiewu
modlitewnego

Capella Regia Musicalis
23 czerwca 2000 r.

W ramach opracowanego przez Marcina Bornus - Szczycińskiego projektu Siedem tradycji powstał program badawczy mający doprowadzić do odtworzenia najstarszych religijnych rodzajów śpiewu w ich oryginalnej formie, charakterystycznych dla siedmiu wspólnot: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej, prawosławnej, protestanckiej. W wybranych kościołach rozbrzmiewały liturgie w ich pierwotnych formach w wykonaniu zespołów profesjonalnych i amatorskich z całej Europy m.in. Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Chór Św. Michała z Estonii (tradycja benedyktyńska), Micrologus (tradycja franciszkańska), Organum (tradycja dominikańska), Capella Regia Musicalis (tradycja jezuicka), Grecki Chór Bizantyjski ( tradycja prawosławna), La Petite Bande (tradycja protestancka).

23 czerwca 2000 r.
Kościół św. św. Piotra i Pawła
Anonim - Sonata
Giacomo Carissimi - Dixit Dominus Diluvium universale ( pierwsze wykonanie w Polsce)
Pietro Verdina - Magnificat (z kolekcji r
ękopisów pojezuickich w Pradze)
Zespół: Capella Regia Musicalis
Robert Hugo - dyrygent

Zespół Capella Regia Musicalis Powstał w 1992 roku. Zespół wykonuje muzykę dawną, grając na oryginalnych instrumentach lub ich kopiach. Muzycy specjalizują się w wykonaniach barokowych utworów wokalno-instrumentalnych kompozytorów z Czech i południowych Niemiec (Michna, Biber, Schmelzer, Zelenka, Fux i inni), korzystając z rękopisów zachowanych w bibliotekach Pragi, Wrocławia, czy Drezna. Ma na swoim koncie wiele współczesnych prawykonań i pierwszych nagrań utworów. Jest gościem wielu festiwali muzyki dawnej. Dyrektorem artystycznym zespołu jest Robert Hugo - organista i klawesynista. Jest on jedną z najciekawszych osobowości w czeskim środowisku muzyki dawnej.

Marcin Bornus-Szczyciński. Jeden z najwybitniejszych polskich znawców średniowiecznej muzyki sakralnej, cieszący się międzynarodowym uznaniem animator życia muzycznego, współtwórca i dyrektor festiwali muzyki dawnej w Starym Sączu i w Jarosławiu. Założyciel i dyrektor zespołu muzyki dawnej Bornus Consort.

Organizator:
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik
Dyrektor Artystyczny cyklu Siedem tradycji: Marcin Bornus-Szczyciński


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni