Siedem tradycji - cykl koncertów 
prezentujących najstarsze tradycje śpiewu modlitewnego
Ensemble Organum

W ramach opracowanego przez Marcina Bornus-Szczycińskiego projektu Siedem tradycji powstał program badawczy, którego celem było odtworzenie charakterystycznych dla siedmiu wspólnot, najstarszych, religijnych rodzajów śpiewu w ich oryginalnej formie. W wybranych kościołach zespoły z całej Europy odtwarzały liturgie w ich pierwotnych formach. Cykl rozpoczął 9 stycznia 2000 r. koncert Teatru Wiejskiego Węgajty i Chóru św. Michała z Estonii, którzy wykonali dramat liturgiczny Ordo Stellae, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Kolejnym koncertem z cyklu był koncert francuskiego Zespołu Ensemble Organum, który zaprezentował tradycję dominikańską.

Tradycja dominikańska

23 maja 2000 r.
Bazylika Trójcy
Świętej - Kościół OO Dominikanów, ul. Stolarska 12

24 maja 2000 r.
zespó
ł wziął udział we Mszy Św. Konwentualnej na uroczystość Przeniesienia relikwii św. Dominika, Kościół OO Dominikanów, ul. Stolarska 12

Zespół:

Ensemble Organum

Śpiewacy: Marcel Pérès, Fredericc Tavernier, Frederic Richard, Jean Etienne Langianni, Jerôme Casalonga, Jean Pierre Lanfranchi

Utwór:

Missa Corsicana - liturgia franciszkańska (z rękopisów korsykańskich) i dominikańska (z Prototypu Antyfonarza 1254 r.)

Kierownictwo: Marcel Pérès

Ensemble Organum Zespół utworzony została w 1982 roku przez Marcele Pérèsa w opactwie Senague. Zespół zajmuje się przede wszystkim wykonawstwem muzyki średniowiecznej, choć repertuar obejmuje utwory z najdawniejszych znanych źródeł (jak Pieśni Karolingów, Galicjan), poprzez muzykę liturgiczną aż po dzieła z XX wieku. Każdego roku muzycy wraz z historykami i muzykologami skupiają się na konkretnym programie badawczym, którego przedmiotem jest szczególny rękopis lub jakiś konkretny aspekt repertuaru. Muzyczne poszukiwania zespołu prowadzone są we współpracy z Europejskim Centrum Badań i Interpretacji Muzyki Średniowiecznej (Fundacja Royaumont). Dzięki koncertom na całym świecie, Ensemble Organum zajmuje dziś jedno z czołowych miejsc wśród zespołów muzyki dawnej.

Marcin Bornus-Szczyciński Jeden z najwybitniejszych polskich znawców średniowiecznej muzyki sakralnej, cieszący się międzynarodowym uznaniem animator życia muzycznego, współtwórca i dyrektor festiwali muzyki dawnej w Starym Sączu i w Jarosławiu. Założyciel i dyrektor zespołu muzyki dawnej Bornus Consurt.

Organizator:
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000 Bogusław Sonik
Dyrektor Artystyczny Cyklu siedem tradycji: Marcin Bornus-Szczyciński


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni