Siedem tradycji 
-
cykl koncertów prezentuj±cy najstarsze tradycje ¶piewu modlitewnego
Schola Teatru Wiejskiego Węgajty i Chór ¦w. Michała z Talina
9 stycznia 2000 r.

Ide± programu Siedem tradycji było przybliżenie Krakowowi jego żywych i praktykowanych do dzi¶ tradycji muzycznych poprzez prezentację siedmiu tradycji ¶piewu modlitewnego. W ramach opracowanego przez Marcina Bornus- Szczycińskiego projektu powstał program badawczy, który doprowadził do odtworzenia najstarszych religijnych rodzajów ¶piewu w ich oryginalnej formie, charakterystycznych dla siedmiu wspólnot: benedyktyńskiej, franciszkańskiej, dominikańskiej, jezuickiej, prawosławnej, protestanckiej. W wybranych ko¶ciołach Krakowa odbyły się wykonania liturgii w ich pierwotnej formie w wykonaniu profesjonalnych i amatorskich zespołów z całej Europy.

Cykl zainaugurowany został przez Scholę Teatru Wiejskiego Węgajty i Chór Chłopięcy ¦w. Michała z Tallina dramatem liturgicznym Ordo Stellae czyli Rzecz o GwieĽdzie.

Ordo Stellae. Odtworzona na podstawie dwunastowiecznego rękopisu z Opactwa ¶w. Benedykta we Fleury nad Loar±. Zachowana w rozlicznych wariantach i odpisach lokalnych ¶redniowieczna gra liturgiczna na czas Bożego Narodzenia. Zwana była także Officium Stellae, a najsłynniejsza benedyktyńska kompilacja Ordo Nativitatis zawarta została w słynnym zbiorze Carmina Burana. Tekstem wzorcowym, z którego wyrosła ta odmiana dramatu jest Ewangelia według ¦w. Mateusza.

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty. Powstał przy Teatrze Wiejskim Węgajty w 1994 roku. Praktykuje chorał gregoriański i zestawia go ze współczesnymi formami ¶piewu liturgicznego. Schola prowadzi cykliczne spotkania, kursy, warsztaty, wykłady i spektakle. Od 1996 roku Schola realizuje projekt „International Meetings on Drama and Liturgy”.

Chór Chłopięcy ¦w. Michała z Talina. Działa przy Centrum Kultury i Edukacji Collegium Educationes w tym mie¶cie. Specjalizuje się również w chorale gregoriańskim i ¶redniowiecznych formach polifonicznych.

Tradycja benedyktyńska
9 stycznia 2000 r.
Opactwo OO Benedyktynów w Ty
ńcu
Nieszpory i dramat liturgiczny Ordo Stellae
Wykonawcy: Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Chór ¦w. Michała z Tallina

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni