Obchody 20-lecia Solidarności: 
wystawa “Solidarność - kruszenie muru”
8.11-13.12

organizatorzy: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, tel. 633-04-07, 633-63-77 wew. 23-99; Ośrodek Myśli Politycznej, tel./fax 422-88-85, 427-28-40, omp@omp.org.pl; Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

W ramach obchodów 20-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbędzie się Międzynarodowa Konferencja “Droga do Solidarności. Tradycje polskiego antykomunizmu” (9-10.11, Muzeum Historyczne, Rynek Główny 35), podejmująca zagadnienie znaczenia wielkiego polskiego ruchu społecznego oraz jego wpływu na pozostałe kraje komunistyczne i erozję systemu totalitarnego. Osobny dzień poświęcony zostanie dziejom Solidarności. Jej fenomen ukaże również wystawa dokumentalna zorganizowana w Instytucie Jana Pawła II (8.11-13.12, ul. Kanonicza 18) i towarzyszący katalog.

 Powstaną także inne wydawnictwa: “Opozycja małopolska w źródłach i dokumentach 1977-1989” zawierające najważniejsze dokumenty poszczególnych struktur opozycyjnych na terenie późniejszego Regionu Małopolska NSZZ Solidarność, począwszy od wydarzeń związanych z Krzyżem Nowohuckim oraz książka pt. “Studencki Komitet Solidarności w Krakowie”. Z kolei Wydział Filozoficzny PAT organizuje międzynarodowe sympozjum naukowe “Idea solidarności dzisiaj” (14-15.11, Aula XX Misjonarzy, ul. Stradom 4). Sympozjum będzie próbą spojrzenia na ideę solidarności przez pryzmat filozofii oraz katolickiej nauki społecznej w perspektywie ostatnich 20 lat.

Wystawa w Instytucie Jana Pawła II zatytułowana “Solidarność - kruszenie muru” przedstawia zmagania mieszkańców Krakowa i Małopolski - ważnych ośrodków demokratycznej opozycji - z systemem komunistycznym. Obejmuje okres od zakończenia wojny (obchody 3 Maja 1946, Marzec 1968, Krzyż Nowohucki), przedstawia rozwój i panoramę opozycji małopolskiej przed Sierpniem 1980 roku (śmierć Stanisława Pyjasa, Studencki Komitet Solidarności, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej, nurt niepodległościowy itd.), przypomina powstanie MKZ i NSZZ Solidarność oraz wprowadzenie stanu wojennego. 

Na wystawie obok dokumentów, fotografii, sprzętu niezależnej poligrafii, po raz pierwszy pokazane zostaną rękopisy Stanisława Pyjasa oraz związane z nim dokumenty i fotografie oraz dokumenty wywiezione przez Tomasza Strzyżewskiego, opublikowane później jako tzw. “Czarna Księga Cenzury PRL”.

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni