IV Festiwal Komedii TaliA
13 - 20 października 2000 r.

W 2000 roku odbyła się czwarta edycja Festiwalu Komedii TaliA. Został on wpisany do programu teatralnego Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury. Koncepcja artystyczna Festiwalu Komedii TaliA zakłada zaprezentowanie sztuki humoru i satyry, komizmu i groteski w różnych dziedzinach twórczości, w formie konkursu spektakli komediowych teatrów polskich i odbywającego się co dwa lata konkursu komediopisarskiego. Talia jest pierwszym festiwalem o takiej formule artystycznej w Polsce i jedyną tego typu imprezą w Europie. Festiwal był dedykowany inteligencji polskiej przebywającej na emigracji wewnętrznej. Nagrodą główną przyznawaną najlepszym spektaklom jest tarnowska TaliA. Oprócz tego przyznawane są nagrody indywidualne: dla najlepszego aktora, dla najlepszego reżysera i dla najlepszego scenografa. W konkursie komediopisarskim TaliA przyznawane są: nagroda główna, nagrody równorzędne oraz wyróżnienia. Dotychczas w dwóch edycjach konkursu komediopisarskiego jury nie przyznało nagrody głównej.

Podczas IV Festiwalu TaliA w jury zasiedli: Izabela Cywińska, Magda Umer, Luba Zarembińska, Janusz Majcherek i Wojciech Marczewski. Prezentacje odbywały się na scenie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

W Krakowie w ramach Talii 23-24 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Humor w Kulturze - kultura humoru. Organizatorami konferencji byli: Pracownia Dramatu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Towarzystwo Miłośników Polonistyki Krakowskiej, Biuro Kraków 2000.

Miejsce i termin Festiwalu Komedii Talia
Tarnów 13 - 20 pa
ździernika 2000 r.
Kraków 23 - 24 października 2000 r

Organizator:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
33-100 Tarnów, Rynek 9
Dyrektor Festiwalu Talia: Piotr Filip
Dyrektor artystyczny: Andrzej Pacu
ła