Marc Chagall. 
Obrazy Biblijne - wystawa
18 września - 30 października 2000 r.

Na wystawie pokazane zostały 43 litografie Marca Chagalla, przedstawiające sceny biblijne, będące ilustracjami do Biblii Verve. Obrazy zostały wykonane w latach 50. a przedstawiały wydarzenia od księgi Genesis, aż po Księgi Proroków. Kolekcja pochodziła ze zbiorów Archidiecezji Kolońskiej.

Bóg i religia bardzo często były obecne w obrazach Chagalla - sam artysta twierdził, że prace związane z motywami religijnymi to jedna z najważniejszych części jego twórczości. Malarz dla wszystkich ludzi, jak sam siebie określił, często odwoływał się do żydowskich rytuałów, obyczajów i tradycji, które kultywowane były w jego rodzinnym domu w Witebsku. Poza obrazami, wątki biblijne odnaleźć można m.in. w projektowanych przez niego witrażach dla katedr i dla synagogi Hadassah w Jerozolimie, a także w prezentowanym na wystawie cyklu litografii, znanym także jako „Bible I”. Ilustracje do Biblii Verve zamówił w 1930 roku paryski handlarz dziełami sztuki Vollard - pierwsze powstały podczas podróży do Palestyny, którą artysta odbył wraz z żoną i córką w latach 1930-1931. Wojna spowodowała kilkunastoletnią przerwę w tej pracy - kolejne ilustracje powstały we Francji dopiero w roku 1952. W 1956 wydano 105 litografii pt.’’ Illustrations pour la Bible - VERVE -Bible I”. W wizji artysty dzieje biblijne stają się żywą rzeczywistością. Poszczególne obrazy przedstawiające historię od stworzenia świata do Proroków, łączą trzy powtarzające się elementy: hebrajskie słowo Jahwe, krąg światła i posłaniec Boga - Anioł. Te trzy metafory w Biblii hebrajskiej i żydowskiej symbolizują obraz Boga.

Twórczość Marca Chagalla znana jest najczęściej w Polsce z reprodukcji. Oryginały dzieł Chagalla w polskich muzeach spotykamy rzadko. Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym była niewątpliwym ewenementem w życiu artystycznym Krakowa, a przede wszystkim przyczyniła się do głębszego poznania twórczości artysty. Przełamała pewne stereotypy dotyczące twórczości Chagalla, pomijające bogaty nurt wątków biblijnych w jego dorobku artystycznym. Prezentowany zbiór Obrazów biblijnych cechował się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Charakteryzowała go duża skrótowość ujęć, będąca wynikiem głębokich przemyśleń artysty.

Bardzo ważną rolę w prezentowanym zbiorze odegrał kolor, jako istotny element ekspresji artystycznej. Artysta stworzył specjalny język kolorów o charakterze symbolicznym, za pośrednictwem którego przekazał widzowi określone treści artystyczne.

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Archidiecezjalne, Kraków, ul. Kanonicza 19-21
15 wrze
śnia - 30 października 2000 r.

Organizatorzy:
Muzeum Archidiecezjalne, Kraków, ul. Kanonicza 19-21
Kurator wystawy: Ks. dr Józef Andrzej Nowobilski
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000 Bogusław Sonik

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni