Młodzi Kraków 2000 - Ognik
19 marca 2000 r.

Ognik - wystawa 19 fotografii Wojtka Jachymiaka w pięciu zestawach, przygotowana na schyłek wieku i pocz±tek nowego milenium. Wystawa był prób± znalezienia odpowiedzi młodego artysty na pytanie dotycz±ce sensu życia i odnalezienia swojego miejsca na ziemi. Odsłonięciu fotogramów towarzyszył występ zespołu Trebunie Tutki. Odbyła się również próba góralska, stary zwyczaj, któremu poddawani byli młodzi górale, aby wykazać się sprytem, sił± i odwag±. Próbę przeprowadził kabaret Trutnie, gospodarz wieczoru. Wyst±pił również celtycki zespół Wasail oraz Skalni. Imprezie towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw góralskich.

Organizatorzy:
Zarz±d Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej
Biuro Festiwalowe Kraków 2000

Miejsce i termin wystawy:
Teatr Bückleina
19 marca 2000 r.


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni