Obrazy modlitwą malowane - wystawa ikon
15 stycznia 2000 - 15 marca 2000

Tytuł wystawy Obrazy modlitwą malowane nawiązał do duchowej atmosfery w jakiej powstaje ikona. Pokazanych zostało blisko 110 typów wyobrażeń Matki Bożej na 287 ikonach, w tym najpopularniejsze ruskie Madonny, których kult związany jest z miejscem inicjacji cudów np. Matka Boża Włodzimierska, Matka Boża Smoleńska, Matka Boża Iwierska, Tołgska, Achtyrska, Poczajowska, Biełozierska. Bardzo interesujące były ikony pełniące w życiu prawosławnych rolę pomocnic, np. Ratunek dla Złych Serc, Pocieszycielka Wszystkich Strapionych, Pomocnica Rodzącym, Ukojenie Bólu Mojego. Wyjątkowo pięknie prezentowały się ikony z rozbudowaną narracją Zwiastowanie, Narodzenie Matki Bożej, Narodzenie Chrystusa, Welon Matki Bożej, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z Krzyża, Wesele w Kanie Galilejskiej. Około siedemdziesiąt procent ikon prezentowanych na wystawie pochodziło z Urzędów Celnych, co stanowiło o unikatowym charakterze ekspozycji, ponieważ po raz pierwszy w dziejach muzealnictwa polskiego pokazane zostały rosyjskie ikony maryjne, które w dość szczególny sposób znalazły się w posiadaniu muzeów. Wystawę uzupełniło 120 odlewów metalowych (mosiądz, brąz, emalia, złocenia), powstałych w warsztatach samoobrzędowców działających w ramach „pustelni wygowskich’’ (Rosja Północna, Kareha) i „pustelni moskiewskich” (cmentarze: Preobrażeński i Rogożski, osada Guślice). Niektóre pochodziły z XIX wiecznej manufaktury Sudalsko - Włodzimierskiej.

Autorzy wystawy:

Waldemar Górny. Polonista i filozof. Od 1990 roku pracuje w Muzeum Górków w Szamotułach i zajmuje się sztuką cerkiewną. W 1996 roku uzyskał I Nagrodę od Ministra Kultury i Sztuki za wystawę Karnawał świata i dzienne niebo ikon.

Marek Szczepański. Etnograf. Od 1997 roku pracuje w szamotulskim muzeum. W 1990 roku został mianowany dyrektorem tej placówki. Jest laureatem licznych nagród w dziedzinie upowszechniania kultury. Wraz z Waldemarem Górnym uzyskał I Nagrodę od Ministra Kultury i Sztuki za wystawę Karnawał świata i dziecinne niebo ikon.

Organizatorzy wystawy:
Muzeum Górków w Szamotułach
Biuro Festiwalowe Kraków

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3
15 stycznia - 15 marca 2000 r.


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni