Jubileusz Tygodnika Powszechnego
1 - 2 kwietnia 2000 r.

W 2000 roku Tygodnik Powszechny obchodził 55 rocznicę powstania. Program obchodów odbył się pod patronatem Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury. W ramach dwudniowych obchodów odbyły się m.in. spotkania otwarte dla publiczności Sąd nad XX wiekiem czyli dyskusja nad upływającym stuleciem, zorganizowana w konwencji przypominającej rzeczywisty sąd z przewodniczącym (Andrzej Zoll), z ławnikami, adwokatem i prokuratorem, a także świadkami i biegłymi (Marek Edelman, Ryszard Kapuściński, Barbara Skarga) oraz uroczysty koncert w Teatrze im. Juliusza Słowackiego z udziałem Anny Szałapak i Grzegorza Turnaua. Kolejny dzień obchodów rozpoczął się spotkaniem w Starym Teatrze. W cyklu Gość Starego Teatru.... spotkali się honorowi goście jubileuszu. Uroczystość prowadzili ks. Adam Boniecki i Piotr Mucharski. Dzień wypełniły spotkania redakcji z autorami, przyjaciółmi i VIPami, koncert Wielka gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego Rejs z Tygodnikiem oraz Jubileuszowy Raut.

Komitet honorowy: Anna Turowiczowa, Ryszard Kapuściński, Wojciech Kilar, ks. Kard Franciszek Macharski, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda, Andrzej Zoll, abp Józef Życiński.

Termin i miejsca obchodów:
Redakcja Tygodnika Powszechnego, Teatr Stary, Teatr im. Juliusza Słowackiego
1 - 2 kwietnia 2000 r.

Organizator:
Tygodnik Powszechny, ul. Szewska
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
 
 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni