Praga w Krakowie 2000 
- Kraków w Pradze 2000

Projekt Kraków w Pradze 2000 - Praga w Krakowie 2000 zawierał wydarzenia o charakterze twórczym, wystawienniczym i warsztatowym, które odbywały się etapowo w Pradze i w Krakowie. Kraków i Praga to dwa najstarsze ośrodki akademickie, którym Europa przyznała tytuł Europejskiego Miasta Kultury w 2000 roku.

Praska Akademia Sztuk Muzycznych szczyci się wielkimi tradycjami artystycznymi, lecz współcześnie znana i ceniona jest na świecie przede wszystkim dzięki swemu Wydziałowi Filmowemu i Telewizyjnemu - zwanemu FAMU, z którym związane jest w historii światowego filmu pojęcie czeskiej szkoły filmowej, a w minionym ćwierćwieczu współczesnej fotografii, również znaczące pojęcie fotografia czeska. FAMU jako jedna z pierwszych europejskich uczelni, utworzyła Katedrę Fotografii. Wysoki poziom kształcenia, aktywność międzynarodowa, sukcesy artystyczne jej studentów i absolwentów, działalność wydawnicza, spowodowały, że katedra cieszy się ogromnym uznaniem w swoim kraju, Europie i USA.

Krakowska Akademia Sztuk Pięknych, obchodziła niedawno 180-lecie powołania jej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, ma ona bogate i istotne tradycje dla historii sztuki polskiej. Podobnie jak praska uczelnia, ASP i Kraków są bardzo znane na międzynarodowej scenie sztuki, zwłaszcza dzięki grafice, a ściślej Triennale Grafiki. Przy tej imprezie, zagraniczni artyści wylansowali analogiczne do czeskiego pojęcie krakowskiej szkoły grafiki, której korzenie wyrastają z Wydziału Grafiki ASP. Na tym wydziale utworzona została przed 15 laty, katedra fotografii, która tworzy nowe tradycje i utrzymuje liczne kontakty krajowe i zagraniczne.

Owocem kontaktów między katedrami fotografii FAMU i ASP była wspólna wystawa, która poprzez fotografię zbliżyła w 2000 roku dwa kulturalnie wyróżnione miasta i ich mieszkańców artystów, studentów, wykładowców. Podjęcie przez środowisko renomowanej katedry FAMU inicjatywy młodej krakowskiej katedry fotografii jako partnera wspólnej akcji fotograficznej, było wielkim zaszczytem dla Krakowa. Mimo niewielkiej odległości między Krakowem a Pragą, wymiana kulturalna pomiędzy tymi miastami dotychczas nie miała miejsca.

Wspólny projekt zapoczątkowały warsztaty w Pradze, a ich owocem były wystawy w Pradze i w Krakowie. Mottem warsztatów było hasło festiwalu Myśl-Duchowośc-Twórczość. Przyczyniło się ono do powstania subiektywnych dzieł autorskich, ukazujących atmosferę obu miast, a także wpływ wspólnej tradycji historycznej oraz ich współczesne klimaty, które oddziaływały na artystyczne widzenie młodych artystów fotografów i ich akademickich nauczycieli. Fotografie były z jednej strony dokumentem artystycznym z drugiej subiektywną kreacją powstałą pod wpływem niezaprzeczalnego genius loci obu miast.

Praga
Warsztaty 25.04 - 4.04 2000
Temat: My
śl, Duchowość, Twórczość
Sesje:
Spotkanie ze studentami i profesorami FAMU oraz zwiedzanie FAMU
Fotografowanie miasta, realizacja projektów fotograficznych

Wystawy:
29 marca - 16 kwietnia 2000 wystawa pedagogów krakowskiej ASP: K. Kiwerski,
A. Pankiewicz, L. Polcyn, Z. Zegan ( 35 fotografii w oprawie)
Zamek praski - Galeria w Kaplicy
św. Krzyża, Hradczany
30 marca - 2 maja 2000 r.
I wystawa studentów krakowskiej ASP (30 fotografii, 15 autorów)
Galeria kina Aero, Biskupcowa 31
3 marca - 28 kwietnia 2000 r.
II wystawa studentów krakowskiej ASP (40 fotografii, 16 autorów)
Galeria Wieloryb, Opatovicka 24
III wystawa studentów i pedagogów krakowskiej ASP (15 fotografii)
Galeria budynku FAMU

Kraków
Warsztaty fotograficzne 21 maja 30 maja 2000 r.

Wystawy:
25 maja -21 czerwca 2000 r. Wystawa pedagogów FAMU
Galeria Krzysztofory
25 maja -19 czerwca 2000 r. Wystawa studentów FAMU
Galeria Centrum Kultury
Żydowskiej

Organizatorzy:
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Katedra Fotografii Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, ul. Humberta 3
Koordynator projektu: Zbigniew Zegan
Katedra Fotografii FAMU w Pradze, Smetanovo Nabreži 2
Koordynator projektu: Renatá Vávrova


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni