Droga, Życie, Miło¶ć 
- Oratorium o M
ęce i Zmartwychwstaniu Pana
8 kwietnia 2000 r. Bazylika Mariacka w Krakowie

Muzyka - Jan Kanty Pawlu¶kiewicz
Słowa - Leszek Aleksander Moczulski
Soli
¶ci: Jagna Jędrzyńska, Justyna Steczkowska, Elżbieta Towarnicka,
Grzegorz Tournau, Zbigniew Wodecki, Jan Frycz - recytacja.
Orkiestra Filharmonii
¦l±skiej w Katowicach pod dyrekcj± Mirosława J. Błaszczyka,

Chór Filharmonii ¦l±skiej w Katowicach, Chór Akademii Muzycznej w Katowicach, Chór Wyższego ¦l±skiego Seminarium Duchowego w Katowicach, Orkiestra Dęta KWK Staszic w Katowicach

Transmisja przez telebim na Rynek Główny

Oratorium, skomponowane przez Jana Kantego Pawlu¶kiewicza do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego, obejmuje cały Wielki Tydzień. Rozpoczyna się Niedziel± Palmow± - rado¶ci± i entuzjazmem. Potem następuj± rozważania Wielkiego Czwartku, Wielkiego Pi±tku - Droga Krzyżowa i ¦mierć na Krzyżu, Wielka Sobota, czyli czas oczekiwania. Wszystko kończy się Rezurekcj±.

„Chciałem ogarn±ć cały Tydzień, nie kończyć na lamentacjach, ale przekazać emocje zwi±zane z niepewno¶ci±, pożegnaniem, noc± oczekiwania, która ostatecznie jest powrotem do życia. Oratorium pisałem przez trzy lata. Bardzo chciałem podj±ć ten temat, gdyż w literaturze muzycznej s± opracowania Wielkiej Nocy, ale nie istnieje opracowanie Wielkiego Tygodnia”, mówi Jan Kanty Pawlu¶kiewicz.

W oratorium wykorzystano fragmenty Psalmu pokutnego Marka Skwarnickiego, Pie¶ń z Kancjonału z 1587 r. Piotra Artomiusa, Pie¶ń o Zmartwychwstaniu Pańskim z połowy XVI w. Jakuba Lubelczyka oraz antyfony i hymn z Mszału Rzymskiego i Modlitwy Brewiarzowej. Premiera oratorium miała miejsce 6 maja 1999 roku w Chorzowie.

Jan Kanty Pawlu¶kiewicz

Ukończył Państwow± Szkołę Muzyczn± oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Karierę rozpocz±ł w 1967 roku jako jeden z założycieli kabaretu Anawa. Piosenki z jego muzyk± w wykonaniu Marka Grechuty i innych wybitnych artystów, były kilkakrotnie nagradzane. Współpracuje z Piwnic± pod Baranami. Jan Kanty Pawlu¶kiewicz jest także kompozytorem muzyki teatralnej, zwi±zanym m.in. ze Starym Teatrem i Teatrem Stu w Krakowie oraz Teatrem Narodowym i Powszechnym w Warszawie. Jest współautorem Szalonej lokomotywy, opery Kur zapiał, Opery Żebraczej. W 1992 roku skomponował Nieszpory LudĽmierskie do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego, w 1994 Harfy Papuszy, a w 1996 Nowy Radosny Dzień. Kompozytor otrzymał I Nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę skomponowan± do filmu Zawrócony. Za Nieszpory LudĽmierskie otrzymał I Nagrodę na Przegl±dzie Twórczo¶ci Telewizyjnej.

Leszek Aleksander Moczulski

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zadebiutował w 1959 roku. Wydał kilkana¶cie tomów wierszy, m.in. Powitania w 1983, Pozdrowienia w 1990, 70 widoków w drodze do Wenecji w 1991. Najbardziej znane piosenki z jego tekstami to: Korowód, Cała jeste¶ w skowronkach, Medytacje wiejskiego listonosza. Jest także autorem tekstów do koncertów Nieszpory LudĽmierskie Jana Kantego Pawlu¶kiewicza oraz Moje Betlejem Jacka Zielińskiego. Leszek Aleksander Moczulski jest laureatem wielu nagród m.in. Nagrody Miasta Krakowa w 1975 oraz Nagrody Fundacji im. Jurzykowskiego w 1997 roku.

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni