Młodzi Kraków 2000
Takie Rzeczpospolite będą 
jakie ich młodzieży chowanie

13 -14 kwietnia 2000 r.

Konferencja adresowana była do studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu. Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników ze szczegółami wprowadzanej reformy oświaty, a także możliwość dyskusji z przedstawicielami m.in. Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Organizatorom zależało przede wszystkim na upowszechnieniu wiedzy na temat wprowadzanej reformy, przeanalizowaniu jej pozytywnych aspektów, a także mankamentów. Dopełnieniem założonych celów była debata o możliwościach polskiej młodzieży w Zjednoczonej Europie. Debacie pt. Czy reforma w zintegrowanej Europie stworzy polskiej młodzieży szansę rozwoju przewodniczył dr Janusz Majcherek. Dzięki konferencji spotkało się wiele organizacji młodzieżowych i samorządowych, nawiązana została współpraca i wymiana doświadczeń między nimi.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Prof. dr hab. Mirosław Handke - Minister Edukacji Narodowej
Prof. dr hab. Michał Śliwa - Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Miejsce i termin konferencji:
Aula Akademii Pedagogicznej w Krakowie, ul. Podchorążych 2
13 - 14 kwietnia 2000 r.

Organizatorzy:
M
łodzieżowa Rada Miasta, ul. Kasprowicza 29
Komisja Uczelniana NSZ Akademii Pedagogicznej, ul. Podchorążych 2/47
Biuro Festiwalowe Kraków 2000


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni