IV Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych 
Osób Niepełnosprawnych

10-28 czerwca 2000 r.

Cykliczna impreza odbywająca się w Krakowie od kilku lat. Jej celem jest promocja sztuki osób niepełnosprawnych: zarówno profesjonalistów jak i amatorów, dorosłych i dzieci. Jury powołane spośród profesorów Akademii Sztuk Pięknych, przyznało nagrody w dwóch kategoriach: malarstwo i rysunek z grafiką. Na wystawie zaprezentowanych zostało około 1000 prac, nagrodzeni artyści otrzymali m.in. medale Biennale zaprojektowane i wykonane przez prof. Bronisława Chromego. Biennale towarzyszyła sesja popularnonaukowa „Twórczość osób niepełnosprawnych”, której owocem jest wydawnictwo ułatwiające terapeutom i psychologom wprowadzanie elementów terapii przez sztukę.

Miejsce i termin:
Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny, Al. 3 maja 1
10 - 28 czerwca 2000 r.

Organizatorzy:
Fundacja Osób Niepe
łnosprawnych
Biuro Festiwalowe Kraków 2000Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni