III Międzynarodowe Dziecięce 
Biennale Lalki Teatralnej

29 maja - 31 sierpnia 2000 r.

Wszystkie Lalki Świata to hasło przewodnie trzeciej edycji Biennale Lalki Teatralnej. Pierwsza, która odbyła się w 1996 roku, poświęcona była kukiełce w podaniu i legendzie polskiej, kolejna była uhonorowaniem twórczości Andersena. Do trzeciej edycji Biennale - obok dzieci z całej Polski - zostali także zaproszeni najmłodsi spoza naszego kraju. Impreza przebiegała w dwóch etapach: pierwszy zakończył się w 1999 roku i były to tzw. eliminacje okręgowe, do których zgłosiło się około 1000 uczestników; po eliminacjach najlepsze prace zostały przesłane do Krakowa i tu odbył się kolejny etap, zakończony w marcu 2000 r. Finał konkursu odbył się w maju, towarzyszyły mu m.in. trzydniowe warsztaty artystyczne (29 -31 maja), w którym wzięły udział nagrodzone dzieci. Zajęcia dla finalistów prowadził dyrektor bielskiego teatru Banialuka - Krzysztof Ran oraz zaproszeni przez niego lalkarze, a kurs zakończył się Happeningiem lalek. Barwny korowód z lalkami przeszedł ulicami Krakowa na Rynek Główny, a stamtąd do Muzeum Historycznego, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy. Najciekawsze konkursowe prace pozostały w Muzeum.

Wszystkie Lalki Świata - wystawa pokonkursowa
1 czerwca - 31 sierpnia 2000 r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek G
łówny 35

Główny organizator:
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2

 


 
 
 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni