The House of the Nine Cities
25 - 27 lutego 2000 r

The House of the Nine Cities - Dom Dziewięciu Miast, został przygotowany przez Brukselę 2000 we współpracy z Parlamentem Europejskim i pozostałymi ośmioma Europejskimi Miastami Kultury 2000 roku. Wystawie patronowały Nicole Fontaine - Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego i Viviane Reding odpowiedzialna za edukację i kulturę w Komisji Europejskiej. Projekt został przygotowany na uroczyste otwarcie Brukseli 2000 i miał podkreślićżnorodność i siłę młodych twórców na początku nowego tysiąclecia. Do udziału w wystawie zaproszono artystów młodego pokolenia reprezentujących dziewięć Europejskich Miast Kultury. Zadaniem każdego z nich było przygotowanie dzieła z reprezentowanej przez siebie dziedziny sztuki. Inspiracją dla twórców był Budynek Spinelli w Parlamencie Europejskim. 25 i 26 lutego 2000 roku odbyła się ogromna wystawa multimedialna w której znalazły się prace ze wszystkich dziedzin sztuki: instalacje wizualne, muzyka współczesna, video i performance.

Kraków reprezentował obiekt rzeźba, autorstwa Marii Moroz Glosarium - Ołtarz dla Komunikacji, będący odniesieniem do zagadnienia interpretacji miejsca.

Glosarium - Ołtarz dla komunikacji to wieloelementowa kompozycja zbudowana na planie pierwszej litery alfabetu. Rytmicznie zmieniana wysokość rzeźby od 240 cm do 120 cm powoduje stały rytm i porządkuje grupę z drewna i metalu. Poprzez stworzenie grupy multiplikujących się obiektów, poprzez formę i jej miejsce (przestrzeń głównego wejścia do Parlamentu Europejskiego) został wyrażony komunikat. Obiekt, inkrustowany różnorodnymi metalowymi elementami, określonymi przez autorkę mianem glos, tworzył formę rzeźby, lecz przede wszystkim był nośnikiem znaczeń.

Maria Moroz. Urodziła się w Krakowie. Studiowała na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora A. Hajdeckiego. Stosuje następujące formy wypowiedzi artystycznej: rzeźba, collage, malarstwo. W jej dorobku artystycznym znajdują się liczne wystawy, sympozja, festiwale sztuki, indywidualne wystawy i realizacje.

 

Sponsorzy

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni