Festiwal Muzyki Cerkiewnej - edycja I
10 - 16 stycznia 2000

Co roku w krakowskich kościołach rozbrzmiewa muzyka prawosławna. W roku 2000 Festiwal Muzyki cerkiewnej odbył się w styczniu, po zakończeniu świat prawosławnych Świat Bożego Narodzenia. W festiwalu wzięły udział chóry polskie i zagraniczne. W ich wykonaniu zabrzmiały: antologia hymnów cerkiewnych, chorały staroruskie XVI-XVII w., klasztorne śpiewy XVII-XX w. I kolędy ukraińskie oraz utwory klasyków gatunku: m.in. A. Archangielskiego, D.S. Bortniańskiego, D. Christowa, P.G. Czesnakowa, S. Rachmaninowa i innych.

Muzyka cerkiewna to liturgiczny śpiew a capella towarzyszący obrzędom Cerkwi Prawosławnej ( Kościoła Prawosławnego, Wschodniego). Jego rysem liturgicznym jest obrządek bizantyński ( z Konstantynopola ), językiem liturgicznym grecki, a od IX wieku także staro-cerkiewno-słowiański. Śpiew liturgiczny Bizancjum podlegał różnym wpływom i przemianom, wyróżnia się kilka faz rozwojowych. Na Rusi pojawił się wraz z przyjęciem chrztu przez Św. Włodzimierza w 988 r. Około XII wieku wykształciła się najstarsza rdzennie ruska forma - znamiennyj raspiew (chorał neumatyczny). Po najeździe tatarskim w 1240 r. głównym ośrodkiem stał się Wielki Nowogród. Z tym miastem związane są także pierwsze świadectwa wielogłosowości. W I poł. XVII w. pojawił się w cerkwiach unickich na terenach polsko-litewskich w epoce następnej w stolicy Rosji Petersburgu. Rozkwit muzyki przytłumiła rewolucja, -pisano do szuflady. Obecnie zaobserwować można odradzanie się tradycji. Także poza Rosją istnieje zainteresowanie specyficznym klimatem tej muzyki.

Program Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

10 stycznia 2000 r., godz. 20.30
Kościół OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12
Kameralny Chór Bojan im. Revuckiego ( Kijów)
Antologia hymnów cerkiewnych, kolędy ukraińskie

13 stycznia 2000 r., godz. 20.30
Kościół OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12
Chór Prawosławnej Katedry Metropolitarnej Marii Magdaleny ( Warszawa)

14 stycznia 2000 r., godz. 19.30
Bazylika Najświętszej Marii Panny - Plac Mariacki
Chór Joann Kukuzeł Angelogłasniat (Sofia)
Kompozycje Joana Kukuzeła, Dawna muzyka bułgarska, Utwory kompozytorów bułgarskich

15 stycznia 2000 r., godz. 19.30
Bazylika Najświętszej Marii Panny - Plac Mariacki
Chór Moskiewskiego Stauropigialnego Klasztoru Świętego Daniela ( Moskwa)
Chorały staroruskie XVI-XVII w., Klasztorne śpiewy XVII-XX w.

16 stycznia 2000 r., godz. 19.30
Bazylika Najświętszej Marii Panny - Plac Mariacki
Driewnieruskij Raspiew (Moskwa)
Dawna Muzyka Cerkiewna, Utwory kompozytorów rosyjskich

Męski Chór Bojan im. L. Rewutskiego, dyrygent: Zynowij Bohdan Antkiw. Chór powstał w 1990 roku. Tworzy go 27 śpiewaków. Od momentu powstania jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Bogdan Antkiw. Chór Bojan jest jedynym zawodowym zespołem na Ukrainie, który kontynuuje i rozwija wspaniałe tradycje męskiego śpiewu chóralnego. Wykonuje ukraińską i zachodnioeuropejską muzykę chóralną a capella , utwory liturgiczne i ludowe. Chór koncertuje zarówno na Ukrainie jak i w całej Europie.

Joann Kukuzeł - Angelogłasniat, dyrygent: Dymitrij Dymitrow. Zespół kameralny został założony w 1967 roku. Dyrygentem Chóru jest Dymitrij Dymitrow, wykładowca przedmiotów muzycznych na Akademii Teologicznej w Sofii. W repertuarze zespołu znajduje się głównie bułgarska muzyka cerkiewna, od najwcześniejszych średniowiecznych form , poprzez epokę bułgarskiego Odrodzenia aż do kompozycji współczesnych. Zespół koncertuje regularnie w Bułgarii i w Europie. Jest laureatem wielu nagród na festiwalach muzyki dawnej.

Chór Męski Stauropigialnego Klasztoru Świętego Daniela, dyrygent: Georgij Safnow.

Chór powstał w 1983 roku. Jest prowadzony przez Georgija Safanowa, kantora klasztornego. Absolwenta Akademii Muzycznej, laureata Pierwszego Ogólnorosyjskiego Konkursu Dyrygentów w Niżnym Nowogrodzie. Repertuar chóru obejmuje pieśni wykonywane podczas ważnych świąt, liturgii świętej, pieśni wielkopostne, bożonarodzeniowe oraz utwory różnych epok i stylów. Chór jest stałym uczestnikiem różnych festiwali muzyki religijnej.

Driewnierusskij Raspiew, dyrygent: Anatolij Grindienko. Cerkiewny chór męski Chorał Staroruski został założony przez Anatolija Grindienke w 1983 roku. W jego skład wchodzą śpiewacy różnych cerkwi moskiewskich. Zespół profesjonalnie zajmuje się moskiewską muzyką religijną. W repertuarze chóru znajdują się przede wszystkim pieśni rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z XVI-XVII wieku, a także kompozycje klasyczne i utwory romantyków ze szkoły moskiewskiej.

Chór Prawosławnej Katedry Metropolitarnej Marii Magdaleny, dyrygent: ks. Jerzy Szurbak

Chór działa w obecnym kształcie od 1991 roku. Tworzą go profesjonalni śpiewacy - w tym wielu pracowników opery, filharmonii, a także najzdolniejsi studenci Akademii Muzycznej. Na repertuar zespołu składają się dawne chorały, śpiewy klasztorne, oraz szereg kompozycji od XVIII w., aż po współczesność; wiele opracowań jest dziełem dyrygenta, ks. Jerzego Szurbaka. Ksiądz Jerzy Szurbak to znana postać w polskim świecie muzycznym. W latach 1989-1991 ksiądz Jerzy Szurbak przebywał w USA, gdzie dyrygował chórami cerkiewnymi w Sacramento i San Francisco.

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni