Ceremonia otwarcia Festiwalu Kraków 2000

15 stycznia 2000 roku, nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu Kraków 2000. Kraków gościł przedstawicieli Europejskich Miast Kultury. W tym dniu Weimar - Europejska Stolica Kultury w roku 1999 przekazał oficjalnie ten tytuł Krakowowi. Biuro Festiwalowe, odpowiedzialne za oficjalną część uroczystości przygotowało wydarzenia artystyczne, które łączyły ze sobą hasło przewodnie Festiwalu - Duchowość. Pierwszym z tych wydarzeń było otwarcie wystawy ikon Obrazy modlitwą malowane, drugim zaś odtworzenie po siedmiuset latach liturgii Codex Calixtinus opracowanej przez papieża Kaliksta II, a wykonywanej przed wiekami w katedrze św. Jakuba w Santiago de Compostela.

Głównym wydarzeniem inauguracji był Pochód Królów według pomysłu Andrzeja Wajdy. Ożywiany biciem dzwonów, w świetle dymów i pochodni, 50-osobowy Pochód Królów wyruszył ze wzgórza Wawelskiego i przeszedł traktem królewskim na Rynek Główny. Przy Placu Wielopolskich - siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, dołączyły do niego władze miasta z Prezydentem na czele oraz przedstawiciele 8 Europejskich Miast Kultury. Przejściu towarzyszyła muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz bicie dzwonów. Na Rynku Głównym na specjalnie wybudowanej estradzie odbyła się część oficjalna, uroczyste otwarcie Festiwalu Kraków 2000 i ogłoszenie roku jubileuszowego. Honorowymi gośćmi Ceremonii Otwarcia Festiwalu byli Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak i Marszałek Sejmu Maciej Płażyński.

Na całej płycie rynku tego dnia odbywały się liczne imprezy i wydarzenia artystyczne. Wystąpili aktorzy Piwnicy pod Baranami, Teatr Cricot II, aktorzy teatru Bagatela, aktorzy Teatru Ludowego. Na Placu Mariackim został zaaranżowany jarmark artystyczny w średniowieczno-renesansowym stylu. Gospodarzami widowiska były dwie legendarne postaci Krakowa: Stańczyk i Nawojka. Aktorzy prezentowali scenki z legend krakowskich. Kramy oferowały ciepłe jadło i napitki. Uroczystą ceremonię otwarcia Festiwalu Kraków 2000 zakończył pokaz laserowy.

Ceremonię otwarcia Festiwalu Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury transmitował w całości II Program Telewizji Polskiej i Telewizja Polonia.

Szczegółowy scenariusz:

Godz. 11.00
Muzeum archeologiczne ul. Senacka 3
Obrazy modlitw
ą malowane -otwarcie wystawy ikon

Godz. 15.30 - 16.30
Wawel, ul. Grodzka, Plac Mariacki, Rynek G
łówny
Widowisko plenerowe

Godz. 19.00
Ko
ściół O.O Dominikanów ul. Stolarska 12
Uroczyste przekazanie facsimille Codexu Calixtinus przez przedstawiciela arcybiskupa Santiago de Compostela na ręce kardynała Franciszka Macharskiego.
Koncert Codex Calixtinus

Godz.20.30
Pa
łac Wielopolskich
Przemówienia i uroczyste przekazanie tytułu przez Weimar - Europejską Stolicę Kultury 1999 roku.

Organizatorzy:
Biuro Festiwalowe Kraków 2000
Urz
ąd Miasta Krakowa
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Teatr Bagatela
Teatr Ludowy

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni