Jubileusz 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej
Odprawa Posłów Greckich Jana Kochanowskiego
12,14 maja 2000 r.

Spektakl został przygotowany dla uczczenia 600. rocznicy odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tekst Kochanowskiego zabrzmiał w nowoczesnej oprawie scenicznej na Dziedzińcu Collegium Maius. Reżyser spektaklu Tadeusz Malak, szczególny nacisk położył na chóry komentujące akcję. W spektaklu udział wzięli: T. Budzisz-Krzyżanowska, J. Frycz, T. Kot (PWST), A. Filusz, H. Gryglaszewska, J. Świech, K. Globisz, E. Linde-Lubaszenko, A. Fabisiak, J. Romanowski oraz studenci PWST.


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni