Voices of Europe
3 września 2000 r.

Voices of Europe był wspólnym projektem Europejskich Miast Kultury zaproponowanym przez Reykjavik. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było utworzenie międzynarodowego chóru, składającego się z 10 osobowych grup chórzystów w wieku od 15 do 23 lat prowadzonych przez dyrygentów reprezentujących poszczególne miasta. Grupy te utworzyły jeden chór jeden głos młodego pokolenia. Po raz pierwszy chór wystąpił 31 grudnia 1999 roku na Koncercie Noworocznym w Reykjaviku. Koncert był częścią 24-godzinnego programu telewizyjnego 2000 Todey transmitowanego na żywo na całym świecie. Programowi patronował były prezydent RPA Nelson Mandela.

Jednym z celów projektu było zaprezentowanie obok siebie muzyki chóralnej poszczególnych miast i regionów, aby przedstawićżnorodność kultury i tradycji muzycznych na kontynencie europejskim. Każdy dyrygent wybrał kilka pieśni chóralnych, charakterystycznych dla danego miasta. Kompozycje reprezentowały folklor regionu i kraju, były wśród nich utwory muzyki dawnej i współczesnej oraz utwory o tematyce religijnej. Chór śpiewał w dziewięciu różnych językach. Ponadto wykonany został utwór ... which was the son of... skomponowany specjalnie na tę okazję przez estońskiego kompozytora Arvo Pärta. Tekst utworu”...którego był synem...” został zaczerpnięty z Ewangelii Św. Łukasza.

Koncertom towarzyszyły próby i warsztaty chórzystów. Zajęcia miały charakter integracyjny - każda z grup prezentowała swoje miasto, jego kulturę i historię.

Dyrygentem reprezentującym Kraków był Stanisław Krawczyński. Polskie kompozycje, które chór zaśpiewał w czasie trasy koncertowej to: Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł, Viderunt omnes terrae Mikołaja Zielińskiego i Agnus Dei Krzysztofa Pendereckiego.

Miejsca i terminy koncertów:
26 i 27 sierpnia 2000 r. - Reykjavik
29 sierpnia 2000 r. - Bruksela
31 sierpnia 2000 r. - Helsinki
1 wrze
śnia 2000 r. - Tallin
3 września 2000 r. - Kraków - Kościół św. Katarzyny, ul. Augustiańska 7
5 września 2000 r. - Awinion
7 września 2000 r. - Bolonia
10 wrze
śnia 2000 r. - Santiago de Compostala
12 września 2000 r. - Bergen

Arvo Pärt Kompozytor estoński, jeden z najbardziej znanych i popularnych twórców muzyki „New Age” (odpowiednikiem tego terminu w Polsce jest „muzyka naturalna”). Studiował kompozycję u Heino Ellera w Konserwatorium w Tallinie. Był reżyserem dźwięku w radiu estońskim. W 1980 roku wyemigrował wraz z rodziną do Wiednia. Nazwisko kompozytora zaczęło być znane szerszej publiczności pod koniec lat siedemdziesiątych, po napisaniu serii utworów o charakterze religijnym, opartych na obrządku prawosławnym. Zasadniczą cechą muzyki Pärta jest wyrafinowana prostota i asceza środków. Nawiązuje do technik epok minionych (szczególnie średniowiecza i renesansu) i łączy je ze współczesną sonorystyką tworząc indywidualny idiom językowy określany jako „pełen napięcia spokój”. Jest laureatem wielu nagród, a popularność jego dzieł powoduje, że jest jednym z najczęściej wykonywanych współczesnych kompozytorów.

Stanisław Krawczyński Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie. Był kolejno kierownikiem chórów Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, a następnie Filharmonii Krakowskiej. Pod jego kierownictwem zespoły te występowały w znanych salach koncertowych Europy. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, dokonał też licznych nagrań dla firm fonograficznych polskich, szwajcarskich, hiszpańskich, niemieckich, francuskich i amerykańskich. Równolegle z działalnością koncertową prowadzi działalność dydaktyczną w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej.

Organizatorzy:
Reykjavik, IS 101 Reykjavik
Dyrektor: Thorunn Sigurdardóttir
Biuro Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik
Dyrektor Artystyczny projektu: Thorgerdur Ingólfsdóttir
Dyrektor Artystyczny krakowskiej cz
ęści projektu - Stanisław Krawczyński

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni