Piotr Michałowski (1800 -1855) 
- wystawa monograficzna
19 października 2000 r. - 15 stycznia 2001 r.

Portret Marii Michałowskiej, 
ok. 1853
Starzec siedzący na stopniach, 1837-40 Studium brodatego chłopa Kardynał, ok. 1846
Główka żydowskiego chłopca Huzar hanowerski na koniu [1822 (?)] Przy słupie granicznym Studium damy, 1833
Rycerz z XVII wieku en pied Studium wiejskiego chłopca Studium portretowe mężczyzny Portret konny Leona Sapiehy [1840-1848]
Autoportret (?) [1850 - 1855] Trębacz [po 1835] Żołnierz jazdy wołyńskiej z r. 1831 [po 1835] Mohort, 1852 - 1855

Wystawa zorganizowana w dwusetną rocznicę urodzin, była pierwszą pełną monografią Piotra Michałowskiego, najwybitniejszego polskiego malarza epoki romantyzmu. Romantyzm wyrażał się zarówno w wątkach tematycznych i treściowych jego dzieł, jak też w ich formie. Artysta malował epizody z powstania listopadowego, przedstawiał Napoleona - głównego bohatera tamtej epoki, postaci hetmanów, rycerzy, lisowczyków. Uwagę malarza przyciągały też barwne mundury współczesnych mu żołnierzy: szwoleżerów, kirasjerów, dragonów, strzelców konnych, huzarów. Liczne podróże, głównie do Francji, zaznaczyły się w jego twórczości m.in. przedstawieniami dyliżansów, pocztylionów, koni ciągnących ciężko wyładowane wozy, scen z przydrożnych kuźni. Michałowski był też świetnym portrecistą. Świadczą o tym przejmujące, nacechowane prawdą wizerunki prostych ludzi, proszalnych dziadów, starych wiarusów, chłopów, parobków, bab, wiejskich dziewcząt, wyrostków, Żydów.

Nie brak w dziełach artysty wizerunków jego rodziny i znajomych - dzieci z króliczkiem i z psami, na kucach lub osiołkach; pełnych gracji amazonek, czy też dystyngowanych mężczyzn dosiadających rasowe wierzchowce.

Na krakowską wystawę zostały sprowadzone eksponaty ze zbirów prywatnych jak i państwowych z Polski i zagranicy: Paryża, Londynu, Stanów Zjednoczonych. W sumie zgromadzono blisko 500 obiektów: obrazy olejne, akwarele - zarówno starannie wykończone, jak i akwarelowe szkice, rysunki, a także dokumenty związane z artystą. Dopełnieniem ekspozycji była prezentacja rentgenogramów i fotografii w podczerwieni wybranych dzieł - ujawniających fakt, że artysta nieraz niecierpliwie nakładał kilka kompozycji na tym samym podobraziu. Nowością były dwie rzeźby, sprowadzone specjalnie na tę ekspozycję. Wystawie towarzyszyło wydawnictwo zawierające obok omówień naukowych twórczości malarza, pełny katalog dzieł Michałowskiego, kompletną bibliografię oraz historię prezentowanych dzieł.

Miejsce i termin wystawy:
19 października 2000 r. - 15 stycznia 2001r.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny
Kurator wystawy: Anna Zeńczyk

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1
Dyrektor Muzeum Narodowego: Zofia Go
łubiew
Biuro Festiwalu Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik

Sponsorzy wystawy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PricewaterhouseCoopers

 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni