Festiwal Tańców Dworskich
4 - 6 sierpnia 2000 r.

Krakowskie zabytki: kościoły, dziedzińce, sale muzealne są miejscami żywymi, w których często odbywają się koncerty, spektakle teatralne. Jednym z największych tanecznych festiwali jest Krakowska Wiosna Baletowa. W 2000 roku dołączył do niej Festiwal Tańców Dworskich.

Festiwal Tańców Dworskich był zaproszeniem w fascynującą podróż w czasie i przestrzeni, spotkaniem z historią baletu europejskiego okresu Średniowiecza i Renesansu. Wydarzenie to w naturalny sposób wpisało się w zabytkowy pejzaż Królewskiego Miasta Krakowa. Przez trzy dni Wawel był miejscem wydarzeń ilustrujących życie i ceremoniał największych dworów Europy. Widowiska i pokazy w wykonaniu najlepszych zespołów, były okazją do przedstawienia nie tylko historii baletu dworskiego, ale także do spotkania z postaciami, które miały istotny wpływ na rozwój kultury i sztuki europejskiej.

Zaprezentowane zostały spektakle nawiązujące do wydarzeń historycznych: Jadwiga i Jagiełło, Na dworze króla Zygmunta - w wykonaniu Baletu Dworskiego Ardente Sole oraz spektakl zespołu La Bal Pare z Francji zainspirowany dramatem Wiliama Szekspira Romeo i Julia. Spektaklom towarzyszyły pokazy mody dworskiej z okresu od XV do XVIII wieku oraz kolekcji współczesnych inspirowanych historycznymi wzorami. To niezwykle barwne i plastyczne widowisko było pomostem łączącym wieki dawne ze współczesnością.

Każde z przedstawień przygotowano na podstawie autentycznych choreografii odtworzonych z traktatów mistrzów tańca, które są świadectwem wysokiej techniki i bogactwa ówczesnych form tanecznych. Poprzez taniec i pantomimę tancerze odtworzyli specyfikę relacji międzyludzkich, a historyczne kostiumy, oryginalne choreografie, figury i gesty wprowadziły widzów w świat dawnych kultur i epok. Scenografię do spektakli i pokazów tworzyły: dziedzińce Zamku Królewskiego na Wawelu, dziedzińce Collegium Maius, plac Św. Magdaleny. W Festiwalu udział wzięły zespoły profesjonalne: La Bal Pare (Francja), Balet Dworski Ardente Sole (Polska) i amatorskie Beani Cracoviensis, Comhlan, Bassa Romana, Gratia Juvenis.

La Bal Pare Zespół tańca dawnego złożony z 16 zawodowych tancerzy. Tworzą spektakle oparte na bazie tańca historycznego, pantomimy i teatru. Artyści specjalizują się w muzyce, śpiewie, tańcu, pantomimie okresu Średniowiecza i Renesansu. Zespół pod kierownictwem Marotte Pichon realizuje przedstawienia oparte na źródłach historycznych i ikonograficznych, także przy rekonstrukcji kostiumów historycznych, które tancerze prezentują z wielką elegancją i wyrafinowaniem.

Balet Dworski Ardente Sole Jest jedynym w Polsce profesjonalnym zespołem tańców dworskich i historycznych. Repertuar zespołu obejmuje tańce okresu średniowiecza, renesansu i baroku. Balet dworski Ardente Sole założyła Romana Agnel - tancerka i choreograf, specjalista w dziedzinie tańców dworskich, wykształcona w Paryżu. Założony w 1998 roku zespół ma na swoim koncie wiele licznych produkcji i spektakli w kraju i za granicą.

Organizatorzy:
Fundacja Ardente Sole, Kraków, Al. Krasińskiego 20/9

Dyrektor artystyczny: Romana Agnel
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik
Biuro Promocji Studio 2 s.c. Kraków, ul. Lubicz 25/508, 509


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni