Potęga obyczaju - wystawa
14 lipca - 31 października 2000 r.

Wystawa „Potęga obyczaju” zaprezentowała zasadnicze cechy bogactwa żydowskiej tradycji w Polsce we wszystkich jej czasowych i lokalnych odmianach. Pokazała przykłady charakterystyczne dla obszaru Polski południowej XIX i XX w. aż do 1939 roku w trzech głównych grupach tematycznych: tradycje, święta i obrzędy doroczne, życie prywatne.

Wystawa była próbą ożywienia zaginionego świata religii, tradycji i obyczajowości Żydów. Próbą zaledwie, bo chociaż w muzeach polskich zachowało się dość dużo zabytków żydowskiej sztuki obrzędowej, to jednak nie ma dzisiaj żadnej możliwości przekazania bodaj w przybliżeniu niezmierzonej różnorodności religijnego życia w Polsce, czy nawet w samym tylko Krakowie przed 1939 rokiem.

Muzeum Judaistyczne w Krakowie, mieści się w Starej Bożnicy z XV wieku na Kazimierzu. Główna cześć ekspozycji umieszczona została w sali modlitewnej, gdzie znajduje się m.in. metalowa Klatka Almemor (miejsce obrzędów religijnych), rzeźbiony ołtarz renesansowy, w którym przechowywano Torę, oraz kamienna skarbona z VII wieku - i w szesnastowiecznej sali Śpiewaków. W salach znajdują się wyroby rzemieślnicze. Ta stała ekspozycja w ramach wystawy „Potęga obyczaju” została uzupełniona obrazami i grafikami, których tematem jest kult religijny i duchowość żydowska, a autorami najwybitniejsi artyści polscy i żydowscy. Na wystawie zostały zaprezentowane eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycznego miasta Krakowa i zabytki wypożyczone okresowo z kilkunastu muzeów polskich. Były to przedmioty związane z rytuałem synagogalnym i domowym, z najważniejszymi świętami dorocznymi i obrzędami towarzyszącymi ludziom w ich życiu rodzinnym i prywatnym. Wśród zabytków synagogalnych pokazane zostały rzadkie w muzealnych kolekcjach dekoracyjne zasłony, szafy ołtarzowej, srebrne ozdoby zwoju Tory, świeczniki, naczynia na wodę do rytualnych ablucji i elementy ubiorów męskich i kobiecych. Wystawa została uzupełniona obrazami i grafikami, których tematem jest kult religijny i obyczajowość żydowska, a autorami najwybitniejsi artyści polscy i żydowscy.

Miejsce i termin wystawy:
Stara Synagoga w Krakowie, ul. Szeroka 24
14 lipca - 31 pa
ździernika 2000 r.
Kurator wystawy: Eugeniusz Duda

Organizatorzy:

Muzeum Historyczne m. Krakowa, Oddział Dzieje i Kultura Żydów, ul. Szeroka 24
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1

 

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni