Malinowski - Witkacy. 
Fotografia: między nauką a sztuką.
17 lipca - 13 sierpnia 2000 r.

Wystawa Malinowski - Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką, była prezentowana w Krakowie na przełomie lipca i sierpnia, a następnie we wrześniu w Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego w warszawskich Łazienkach. Bohaterami wystawy byli naukowiec i artysta, dwie wybitne postaci Galicji (Zakopane - Kraków), a zarazem Świata: „Bronio”, Bronisław Malinowski (1884 -1942) - uczony, założyciel i klasyk światowej antropologii kulturowej oraz „Staś” Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 -1939) - artysta i prowokator intelektualny. Ich dzieciństwo, przyjaźń, wspólna podróż do Australii, zerwanie przyjaźni przypadające na doświadczenia I wojny światowej, została ukazana poprzez ich prace fotograficzne. Każdy z nich inaczej używał fotografii: Malinowski koncentrował się na dokumentacji etnograficznych badań terenowych, Witkacy natomiast oddawał się eksperymentom fotograficznym, studiom nad formą, portretami, fotografia stawała się szkicownikiem do twórczości plastycznej. Punktem spotkania tych dwóch niezwykle ciekawych osobowości jest zainteresowanie człowiekiem - „człowiek pierwotny” i „człowiek dziwny” (Tajemnica Istnienia) to zasadnicze wątki ich twórczości.

Główną ideą wystawy było ukazanie przejścia tradycji i kultury lokalnej do kultury uniwersalnej. Znalazło się na niej dwieście nieznanych w Polsce zdjęć z badań terenowych Malinowskiego na Wyspach Triobrianda (Oceania) w latach 1914-1918, które pochodziły z archiwum London School of Economics, fotografii biograficznych z kolekcji Heleny Wayne, córki Malinowskiego. Stronę Witkacego na wystawie reprezentowało około 320 zespołów zdjęć, rysunków i obrazów w tym dwieście oryginalnych fotografii Witkacego z kolekcji Ewy Franczak, Stefana Okołowicza i innych właścicieli prywatnych. Zaprezentowano rzadko udostępniane publiczności pastele Witkacego.

Obiekty zostały pokazane w ciekawej scenerii - zaaranżowano pracownię Witkacego, przedstawiono scenerię dżungli tropikalnej ze specjalnie na tę okazję wypożyczonym z Muzeum Etnograficznego spichlerzem.

Eksponaty pochodziły z archiwum London School of Economics, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie.

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1 Sala ekspozycji czasowych
17 lipca - 13 sierpnia 2000 r.

Organizatorzy:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Narodowe w Krakowie
Biuro Festiwalowe Kraków 2000
London School of Economics
Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiello
ńskiego
Redakcja kwartalnika Konteksty

Komisarze wystawy: Zbigniew Benedyktowicz, Stefan Okołowicz, Katarzyna Barańska

Patronat Honorowy: Helena Wayne - córka Bronisława Malinowskiego, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, prof. Peter Loizos z London School of Economics, British Council, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni