Codex Calixtinus 
- koncert średniowiecznej muzyki sakralnej
25 lipca 2000 r.

Codex Calixtinus zajmował miejsce szczególne pośród wszystkich wydarzeń muzycznych Festiwalu Kraków 2000. O jego znaczeniu świadczy fakt, że jako jeden z niewielu projektów był wspólny dla niemal wszystkich Europejskich Miast Kultury. Został wykonany w Bolonii, Helsinkach, Krakowie, Pradze, Avinionie, miejscu swojego pochodzenia - Santiago de Compostela oraz w Reykjawiku. Celem tego niezwykłego przedsięwzięcia było odtworzenie zaginionej tradycji śpiewu jako elementu wspólnego dziedzictwa całej Europy. Utwór wykonywali wspólnie soliści reprezentujący różne tradycje śpiewu oraz przygotowane specjalnie na tę okazję chóry.

Wykonanie Codex Calixtinus to nie tylko koncert muzyki liturgicznej. Po raz pierwszy jego fragmenty zostały wykonane z okazji inauguracji Festiwalu Kraków 2000. Odwołał się do najważniejszego duchowego pierwiastka kultury europejskiej drugiego tysiąclecia - do chrześcijaństwa, niosącego nie tylko wartości religijne, ale i kulturotwórcze, będącego niewyczerpanym źródłem wszelkiej inspiracji. Wspólne dla sześciu miast wykonanie liturgii Codex Calixtinus to także nawiązanie do wspólnej europejskiej tradycji wędrówki, pielgrzymki, która sprawiła, że średniowieczna Europa, posługująca się jedynym językiem - łaciną, karmiła się również tymi samymi wartościami intelektualnymi i artystycznymi.

Codex Calixtinus, znany również jako Liber Sancti Jacobi związany jest z Santiago de Compostela i kultem Św. Jakuba. Manuskrypt pochodzi z połowy XII wieku i przechowywany jest w Katedrze w Santiago. Za autora uznaje się papieża Calixtinusa, stąd też nazwa dzieła. Codex składa się z pięciu ksiąg i zawiera m.in. legendy związane ze Św. Jakubem i jego cudami, opis fikcyjnej podróży Rolanda do Santiago. Jest swego rodzaju pierwszym przewodnikiem turystycznym, opisującym drogi wiodące do Santiago przez Francję i Hiszpanię. Wart podkreślenia jest fakt, że w Codexie znaleźć można bogaty i kompletny repertuar pieśni liturgicznych, tworzonych z okazji ceremonii w hołdzie Św. Jakubowi. W czasie tych ceremonii (24-26.07) od stuleci odbywają się do Santiago pielgrzymki do grobu Św. Jakuba. Manuskrypt zawiera wskazówki dotyczące interpretacji, odwołuje się do konstrukcji liturgii, zawiera dialogi, pieśni, nauki a także ważne informacje dotyczące ruchu scenicznego związanego z liturgią: procesji i inscenizacji. Muzyka jest najwyższej jakości: to zarówno wybór kompozycji z tamtych czasów (XII i XIII wiek) jak i dzieła oryginalne skomponowane specjalnie na uroczystość. Tradycyjny repertuar gregoriański wzbogacony został o około 20 dwugłosowych utworów polifonicznych. W ramach projektu postanowiono na bazie Codexu zrekonstruować liturgię z katedry w Santiago de Compostela. Badania prowadzone były pod kierunkiem kierownika artystycznego projektu: Damiena Poisblaud.

Koncerty w Europejskich Miastach Kultury:
25 lipca 2000 r Kraków, Kościół Św. Katarzyny
29 kwietnia - Reykjavik
10 wrze
śnia - Santiago de Compostela
26 września - Praga
21 października - Avignon
5 listopada - Helsinki
14 listopada - Bolonia

Organizator:
Biuro Festiwalowe Kraków 2000,ul.
Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000: Bogusław Sonik


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni