Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego 
-wystawa w ranach obchodów 600-lecia 
odnowienia Akademii Krakowskiej

11 maja - 16 lipca 2000 r.

11 maja 2000 roku w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, otwarta został jubileuszowa wystawa pt. Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wystawie zaprezentowano najcenniejsze eksponaty ze zbiorów uniwersyteckich. Eksponaty pochodziły z dziesięciu jednostek uniwersyteckich, a mianowicie: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Jagiellońskiej, Instytutu Archeologii UJ, Ośrodka Paderewskiego UJ, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ, Muzeum Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ i Muzeum Zoologiczne UJ. Wystawa została urządzona w najstarszym uniwersyteckim gmachu Collegium Maius.

Celem wystawy było zebranie i pokazanie w jednym miejscu obiektów, które zostały w ten szczególny sposób udostępnione po raz pierwszy w ciągu wielowiekowej historii krakowskiej Alma Mater i przypomniały przeszłość, dorobek i osiągnięcia naukowe najstarszej polskiej uczelni. Były znakomitym świadectwem kultury duchowej i materialnej całego narodu polskiego, na przestrzeni ponad sześciu stuleci, od końca XIV wieku, aż do czasów współczesnych.

Wystawę podzielono na kilka działów: Naturalia i Archeologia, Architektura, Historica i Artyficialia i ułożono w następujące sekwencje: historia i dzieje Akademii, skarby myśli i nauki i skarby rąk ludzkich. Obrazowały to unikatowe pergaminy, manuskrypty, inkunabuły, starodruki, ale również instrumenty naukowe, malarstwo polskie i obce, rzemiosło artystyczne, rzeźba i grafika. Ekspozycji towarzyszył pomocny przy zwiedzaniu „Przewodnik po wystawie” zawierający jej plan z fotografiami i opisami oraz spis wszystkich obiektów.

Miejsce i termin wystawy:
Collegium Maius, Kraków, ul. Jagiellońska 15
11 maja - 16 lipca 2000 r.

Organizator:
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Kraków, ul. Jagiellońska 15

Sponsor wystawy:
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni