Dzień Kultury - Wolność słowa i dialogu. 
Wolność
na progu Trzeciego Tysi
ąclecia 
- szanse i zagrożenia - konferencja
5 maja 2000 r.

Na program Festiwalu Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury składały się nie tylko wydarzenia artystyczne, ale także konferencje, seminaria, sympozja i sesje naukowe. W ramach segmentu nazwanego przez organizatorów Nauka i edukacja odbyła się Międzynarodowa Konferencja, zorganizowana w ramach deklaracji Freedom of Expression and Dialogue - A Day of Culture 2000 oraz Sieci Europejskich Miast Kultury i Miesięcy Kultury. Na konferencję składały się dwie sesje: „Więzi kulturowe między narodami w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu - odbudowa zerwanych więzi czy pogłębianie się antagonizmów” oraz „Czy grozi nam tyrania wolności”. W pierwszej części dyskusji udział wzięli: prof. Urs Altermatt (Université de Fribourg), prof. Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Nikolaus Lobkowicz (Katolische Universität Eichstätt), prof. Zdzisław Najder (Uniwersytet Opolski) i prof. Piotr Wandycz (Yale University). W części drugiej nad zagadnieniem „Czy grozi nam tyrania wolności? zastanawiali się dr Dennis O’Keeffe (University of North London), dr Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński), prof. Ryszard Legutko ( Uniwersytet Jagielloński), prof. Chantal Millon-Delsol (Université Marne la Vallée), prof. John M. Skorupski (University of St. Andrews) i dr Aleksander Smolar (Prezes Fundacji im. Stefana Batorego).

Miejsce i termin konferencji
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Rabina Meiselsa17
5 maja 2000 r.

Organizatorzy:
O
środek Myśli Politycznej, ul. Kościuszki 37
Biuro Festiwalowe Kraków 2000Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni