Czy znasz Kraków ?
Finał konkursu - edycja krakowska
Temat: Kraków epoki renesansu i baroku

Celem Konkursu było propagowanie znajomości historii, sztuki i kultury Krakowa. Rozszerzona formuła konkursu podkreśliła związki kulturowe Krakowa z Europą Zachodnią i Wschodnią. Konkurs obejmował historię naszego miasta od czasów lokacji po dzień dzisiejszy.

Harmonogram:
20.05 -fina
ł edycji dla szkół gimnazjalnych
29.05 - finał edycji wojewódzkiej
06.10 - finał edycji polonijnej - temat Kraków

Organizator: Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana
Opieka merytoryczna: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni