Ryszard Horowitz - wystawa prac
24 kwietnia - 25 maja 2000 r.

Ryszard Horowitz jest jednym z czołowych artystów fotografików XX wieku. Jego zdjęcia od początku lat 70. publikowane były w najlepszych magazynach fotograficznych świata. Jest jednym z prekursorów wykorzystywania komputerów w fotografii. Specjalizuje się w fotografii reklamowej, jest współzałożycielem amerykańskiego Stowarzyszenia Fotografików Reklamowych APA.

Charakterystyczny styl Horowitza wyraża się w iluzjonizmie komputerowych wizji, tworzonych przez realne przedmioty, które artysta łączy za pomocą komputera w fantastyczne, niekiedy paradoksalne zestawienia. Typowe dla fotografii Horowitza jest dynamiczne rozmieszczenie realistycznych elementów w rozległej powietrznej przestrzeni, rozbudowana strefa nieba oraz obecność żywiołu wody, pełnej zawirowań, najczęściej ukazanej w ruchu.

Wystawa w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha została pomyślana jako pełna i możliwie wszechstronna prezentacja dotychczasowego dorobku Ryszarda Horowitza. Na wystawie pokazanych zostało 40 prac, zarówno dzieła już znane, jak i zupełnie nowe. Multimedialny charakter ekspozycji przybliżył widzom proces powstawania prac artysty, wykorzystującego najnowocześniejsze technologie. Pierwsza z czterech ułożonych amfiladowo sal poświęcona była autorowi: wyświetlana w skali 10:1 sygnatura artysty była swoistym wprowadzeniem w świat fotografii Ryszarda Horowitza a prezentowane prace ilustrowały drogę artysty: od najstarszych czarno-białych wykonanych klasycznymi technikami, po najnowsze będące efektem obróbki komputerowej. Drugą salę poświęcono najnowszemu cyklowi, a umieszczone w niej komputery ze specjalnym programem do obróbki zdjęć pozwalały zwiedzającym samodzielnie manipulować zdjęciami. Widz był wprowadzony do wnętrza stworzonej przy pomocy nowoczesnych projektorów iluzji pracowni artysty, gdzie ulegał wrażeniu „podglądania go przy pracy”. Zwieńczeniem wystawy była projekcja multimedialna, kompozycja przenikających się wzajemnie fragmentów prac Ryszarda Horowitza. Był to z jednej strony pokaz technicznej maestrii, z drugiej prezentacja siły jego artystycznej wyobraźni. Uzupełnieniem ekspozycji był film o Ryszardzie Horowitzu wyświetlany przez cały okres trwania wystawy oraz piękny album Wydawnictw Artystycznych i Filmowych z reprodukcjami prac artysty w wersji polskiej i angielskiej.

Ryszard Horowitz. Urodził się 5 maja 1938 roku. Edukację rozpoczął w Liceum Plastycznym, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Duży wpływ na jego twórczość miała Piwnica pod Baranami i muzyka jazzowa. W jego pracach dużą rolę odgrywają instrumenty muzyczne Extasy w 1978 roku, Allegory w 1992 roku. Czasem nazywa siebie fotokompozytorem, a niektórzy krytycy porównują jego sztukę ze sztuką pisania symfonii. W 1959 roku wyjechał do USA. W Stanach Zjednoczonych studiował w Pratt Institute. Jako wybitny student został przedstawiony Richardovi Avedonowi. W jego pracowni poznał Aleksieja Brodowicza, który miał największy wpływ na pokolenie fotografików New York School. Po skończeniu szkoły Hotowitz rozpoczął pracę w Grey Advertising na stanowisku dyrektora artystycznego. W 1967 założył własną agencję fotograficzną w Nowym Yorku. W 1969 powstały jego pierwsze prace, będące wynikiem eksperymentów z szerokokątnym obiektywem i fałszywą perspektywą. W latach 80 powstają prace przy użyciu komputerowego przetwarzania obrazów. W roku 1991 artysta otrzymał nagrodę APA American Advertising Photographers za zdjęcie Birds II. Zostało ono uhonorowane mianem Zdjęcia Roku w kategorii efektów Specjalnych. Wielkie uznanie przyniósł mu także słynny portret Jerzego Kosińskiego przekształcającego się w ptaka. Prace z lat 90 Allegory I, Metamorphosis, Peeling Ocean ukazują jego fascynację zjawiskami przekształcania się np. człowieka w ptaka, formy organicznej w ciecz. Jego celem jest osiągnięcie płynnego efektu przechodzenia jednego w drugie.

Miejsce i termin wystawy:
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha , ul. Marii Konopnickiej 26
29 kwietnia - 25 maja 2000 r.

Organizatorzy:
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej 26
Komisarz wystawy: Bogna Dziechciaruk - Maj
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni