Kultura Europy w dokumentach archiwalnych
- prezentacja internetowa 7 Europejskich Miast Kultury
www.euarchives.org

31 marca 2000 r. - 31 grudnia 2001 r.

Projekt został zainicjowany w lipcu 1998 roku przez Archiwum Miejskie w Bergen, wzięło w nim udział siedem z dziewięciu europejskich Miast Kultury: Bergen, Bolonia, Helsinki, Praga, Reykjavik oraz archiwum Historyczne Uniwersytetu w Santiago de Compostala i Archiwum Państwowe w Krakowie. W ramach projektu została przygotowana wspólna prezentacja internetowa pod tytułem Evidence! European Culture in Archival Documents - Dowody! Europa odzwierciedlona w archiwach, dostępna w internecie od 31 marca 2000 r do 31 grudnia 2001 r. Pod adresem www.euarchives.org. Wystawie towarzyszył wydany w nakładzie 8.000 egzemplarzy katalog.

Zarówno wystawa jak i katalog podzielone zostały na cztery części. Pierwsza część to wstęp i krótka informacja o autorach w języku angielskim. W części drugiej każde z miast- archiwów umieściło po siedem prezentacji (reprodukcja jednego lub więcej dokumentów z komentarzem w języku angielskim i narodowym). Dla Krakowa są to: Portret Miasta, Powstanie Miasta, Akt lokacyjny, Pieczęcie miejskie, Życie Religijne w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Krakowskie Kopce. Ta część projektu korespondowała z hasłami wybranymi dla poszczególnych miast: dla Krakowa Myśl, Duchowość, Twórczość, dla Bergen Sztuka, Świat i wypoczynek, dla Bolonii Informacja i Komunikacja, dla Pragi Historyczne i Kulturalne Dziedzictwo, dla Reykjaviku Natura i Środowisko Naturalne dla Santiago de Compostela Europa i Świat. W części trzeciej prezentacje zostały ułożone tematycznie tak, aby umożliwić porównanie między biorącymi w prezentacji miastami, a także między różnymi rejonami Europy. W części czwartej, ostatniej, przedstawione zostały informacje o każdym z archiwów - uczestników projektu.

Projekt miał na celu pokazanie wspólnych korzeni oraz bogactwa i różnorodności europejskiej kultury, na przykładach poszczególnych miast i krajów. Podkreślał również szczególną rolę archiwów przechowujących materiały tak ważne dla historii, kultury i tradycji.

Organizatorzy:
Archiwum Pa
ństwowe w Krakowie, ul. Sienna 16
Dyrektor Archiwum Sławomir Radoń
Wicedyrektor Magdalena Marosz
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1
Dyrektor Bogusław Sonik


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni