Młodzi Kraków 2000
Europejska Wymiana Poglądów
16 - 19 listopada 2000 r.

W ramach projektu Młodzi Kraków 2000 została zorganizowana impreza integracyjna „Podejście do niepełnosprawności w Państwach Europejskich na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania”. Była ona częścią większego projektu pt. „Wdrażanie systemowych rozwiązań rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim, na przykładzie terapii osób jąkających się, realizowanego w czasie: listopad 1999 - listopad 2000 przez Polski Związek Jąkających się, przy współpracy m.in.: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem konferencji było określenie zasad optymalnego modelu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, integracja europejska w ramach środowisk zajmujących się rehabilitacją mowy, oraz próba integracji krakowskiego środowiska osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane europejskie standardy pracy terapeutycznej, dotyczące osób jąkających się na przykładzie funkcjonowania specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych. Nad tym zagadnieniami dyskutowali specjaliści z Europy Zachodniej i z Polski.

Ważnym elementem spotkania była próba złamania stereotypu osoby niepełnosprawnej, odizolowanej od środowiska. Osoby takie wymagają akceptacji i działań rehabilitacyjnych.

Miejsce i termin konferencji:
Instytut Polonijny UJ: ul. Jodłowa 13, Kraków
16 -19 listopada 2000 r.

Organizatorzy:
Polski Zwi
ązek Jąkających się, Kraków, ul. Dunajewskiego 6/21
Prezes Andrzej Wójtowicz

Współorganizatorzy:
Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
European League of Stuttering Associations
Pa
ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Biuro Festiwalowe Kraków 2000 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni