Młodzi Kraków 2000
MU FESTIWAL
14 - 20 października 2000 r.

MU FESTIWAL Miejsce Terytorium został wymyślony dla studentów wyższych uczelni - głównie plastycznych - z całej Polski jako miejsce spotkań i konfrontacji postaw artystycznych. Organizatorzy postanowili wyeksponować nadesłane prace w sposób, który ich zdaniem najpełniej oddawał ich różnorodność, zarówno tematyczną jak i formalną. Widzowie musieli wykazać się postawą aktywną: poszczególne ekspozycje rozmieszczono w różnych, często odległych punktach miasta, a harmonogram był bardzo napięty ze względu na duże skomasowanie imprez i krótki czas trwania wystaw. Według założeń organizatorów, każdy mógł w sposób indywidualny oraz dynamiczny eksplorować „terytorium” wystaw: tworzyć własne interpretacje ekspozycji, mając do dyspozycji wartości przestrzenne oraz czasowe, kreując w ten sposób własne terytoria sztuki.

Ekspozycje w ramach MU Festiwalu:
Ekspozycja w forcie
Św. Benedykta (Wzgórze Lasoty). Instalacje przestrzenne, konstruowane za pomocą zestawienia zróżnicowanych struktur wizualnych i wykorzystujące zastaną przestrzeń w celu wytworzenia pewnej całości semantycznej. Tematem ekspozycji były relacje jakie powstają między kontekstem (przestrzenią fortu), a obiektem w tym kontekście umieszczonym.

Ekspozycja w galerii Sztuki Współczesnej „Solvay”. Prace zostały wykonane w tradycyjnych technikach plastycznych, począwszy od malarstwa olejnego, poprzez grafikę (mezzotinta), na warsztacie rysunkowym oraz fotografii skończywszy.

Ekspozycja w krużgankach klasztoru OO. Dominikanów. Wystawa prac malarskich członków Koła Naukowego Instytutu Sztuk Pięknych, Instytutu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Warmia- świątek-kapliczki”. Autorzy zaproponowali własną interpretację rzeźby ludowej ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur.

Ekspozycja w Galerii ASP „Pod schodami”. Obok prac wykonanych w tradycyjnych technikach oraz instalacji, pojawił się performance Moniki Sochy, którego finalną realizacją był obiekt Piłka prowokacji.

Ekspozycja w Klubie ”Pod ręką”. Pokaz działań plastycznych w formie dokumentacji video, zarówno wykonanych wcześniej, w miejscu zamieszkania artystów jak i w trakcie trwania festiwalu.

Organizatorzy:

Międzynarodowe Koło Naukowe MU Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Biuro Festiwalowe Kraków 2000


 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni