wrzesień-listopad 
Młodzi Kraków 2000: The Place I call home

Międzynarodowy konkurs na prace plastyczne dla dzieci do lat 12, odbywający się w ramach sieci Europejskich Miast Kultury. W Krakowie w projekcie partycypowała Szkoła Podstawowa nr 162. Prace uczniów zostały przesłane do Pragi, gdzie zostały zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej

Organizator:
Szko
ła Podstawowa nr 162


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni