6-9.06 Młodzi Kraków 2000: Europejskie Spotkania Młodzieży

Projekt „Europejskie spotkania młodzieży” jest inicjatywą spotkań młodzieży z trzech państw tzw. Trójkąta Weimarskiego tzn.: Polski, Francji i Niemiec, w Krakowie. Po raz pierwszy na takie spotkania zostaną zaproszeni także młodzi ludzie z Ukrainy. Celem projektu jest stworzenie podstaw współpracy wielostronnej między organizacjami z tych krajów, jak też umożliwienie młodym ludziom nawiązania bezpośrednich kontaktów w czasie wspólnej pracy i zabawy.

Organizator: Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kraków, ul. Starowiślna 71/6 tel/fax: 421 40 05, 292 69 672, Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Centrum Spotkań i Dialogu Młodzieży w Oświęcimiu.


 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni