Młodzi Kraków 2000
Kiedy energia staje się materią - wystawa
16 października - 16 grudnia 2000 r.

Przedmiotem wystawy była dziedzina fizyki zwana fizyką cząstek elementarnych. Wystawa prezentowała fascynujące wyniki fizyki cząstek. Celem wystawy było takie pobudzenie wyobraźni widza, aby miał wrażenie, że prezentowane badania rozumie intuicyjnie. Służyła temu specjalna technika łączenia prezentacji naukowej wraz z prezentacją narzędzi, za pomocą których powstało poszerzenie poznania czy wręcz odkrycie naukowe. Widzowie spotkali się (wielu z nich po raz pierwszy) z takimi pojęciami jak kwark, czy gluon wchodzących w strukturę nukleonów, które są składnikami jąder atomowych. Zwiedzający mieli okazję przekonać się jaki jest związek elementarnych składników materii z obiektami astronomicznymi - a więc prześledzić całą skalę poznania świata.

Ponadto wystawa przedstawiła najnowsze osiągnięcia inżynieryjne i techniczne z zakresu mechaniki, elektroniki, technologii, niskich temperatur, technologii wysokiej próżni. Zilustrowała w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi są prowadzone supernowoczesne badania. Dzięki ekspozycji zwiedzający dowiedzieli się, co to jest akcelerator (przyśpieszacz) czy też zderzacz cząstek, oraz do jakich prędkości w porównaniu z prędkością światła, można przyśpieszyćżne cząstki materii. Pokazano, jak fizycy rejestrują badania cząstki, jak mierzą ich energie, prędkości, masy i inne parametry.

Dzięki wystawie zwiedzający przekonali się jak ogromny wpływ ma fizyka na medycynę tzn. jak działają nowe narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu najgroźniejszych chorób XX wieku czyli nowotworów. Dodatkową atrakcją wystawy były filmy video o tematyce popularno-naukowej.

Wystawie towarzyszył cykl wykładów na tematy najbardziej fascynujących badań w zakresie fizyki cząstek, wygłoszonych przez wybitnych profesorów fizyki.

Miejsce i termin wystawy:
Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9
16 października - 16 grudnia 2000 r.

Organizatorzy:
Europejskie Laboratorium Cząstek Elementarnych (CERN)
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Biuro Festiwalowe Kraków 2000


 Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni