Rzeczy pospolite 
- polskie wyroby 1899 -1999
8 grudnia 2000 - 18 stycznia 2001

Meble, porcelana, szkło, tkanina, wyroby metalowe, zabawki, motocykle, samochody, artykuły gospodarstwa domowego, sportowe, fotograficzne, radiowo-telewizyjne, to ponad sto polskich produktów, które złożyły się na wystawę Rzeczy pospolite. Pierwszym i podstawowym kryterium ekspozycji była ich rodzimość czyli wybór wzorów wyprodukowanych w kraju i wskazujących na ich polski rodowód. Drugim kryterium doboru była powtarzalność produktu. Wiąże się ono z produkcją przemysłową, w wyniku której powstały seryjne czy masowe wyroby. Ta cecha przedmiotów powoduje, że stają się one powszechne i dostępne - stają się rzeczami pospolitymi.

Obok siebie zestawione zostały - odległe na pierwszy rzut oka przedmioty jak: motocykle, krzesła, tkaniny czy zabawki, które były w powszechnym użyciu, albo mimo niewielkiej ilości egzemplarzy, zaznaczyły się na rynku jako pierwowzory. W ten sposób wystawa była swoistym zapisem historii Polski ostatnich 100 lat, a jednocześnie podkreśleniem kulturotwórczej roli przedmiotu. Spośród produktów wyłoniono te, które okazały się ważne z punktu widzenia ich cech wzorniczych - myśli technicznej, efektu plastycznego oraz roli, jaką odegrały w życiu społecznym. Włączono przede wszystkim te produkty, które odniosły sukces rynkowy, otrzymały nagrody, eksponowane były na wystawach, zostały zauważone na targach. Zaprezentowane zostały również te, które choć niezauważalne, cechuje wyjątkowe nowatorstwo.

W zbiorze znalazły się prace autorów uznanych i wysoko cenionych, głównie na polu sztuki, m.in.: Stanisław Wyspiański, Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Brzozowski czy Władysław Strzemiński. Obok tak wybitnych artystów znaleźli się twórcy mniej znani lub cenieni jedynie w środowiskach zawodowych, a którzy naturalnie tworzyli lub tworzą materialne środowisko. Wielu pozostało anonimowych, z powodu społecznego odczucia, które traktuje rzeczy pospolite, jako własność ogółu.

Organizatorzy wystawy Rzeczy pospolite odwołali się do dwóch słynnych wystaw sztuki dekoracyjnej, które miały miejsce w warszawskim Muzeum Narodowym w latach 40-tych. Jedna z nich odbyła nawet liczne podróże po świecie spotykając się z ogromnym zainteresowaniem. Zgromadzona wówczas kolekcja była rozszerzana przez kolejne dziesięciolecia, a w 1978 stała się zalążkiem powołanego wówczas w Muzeum Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego. Pod koniec wieku, ośrodek wraz z działającą przy krakowskiej ASP Fundacji „Rzecz Piękna”, podjął zadanie podsumowania polskiego wzornictwa mijającego stulecia.

Wystawa Rzeczy pospolite wzorem tych sprzed pół wieku, będzie zapewne początkiem większej kolekcji. Dla organizatorów była sygnałem, że istnieje potrzeba tworzenia w sposób systematyczny takiego zbioru i jego opisu, dla zwiedzających natomiast przypomnieniem przedmiotów, o których istnieniu często zapomniano, zastępując je doskonalszymi, czy bardziej modnymi, a które kiedyś w naturalny sposób służyły nam w codziennym życiu.

Miejsce i termin wystawy:
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej 26
8 grudnia 2000 r.- 18 stycznia 2001 r.

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3
Rzecz Pi
ękna Fundacja Rozwoju Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Smoleńsk 3
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, ul. Marii Konopnickiej 26
Fundacja Kyoto-Kraków
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni