Communication - wystawa multimedialna
2 grudnia 2000 r. - 31 stycznia 2001 r.

Wystawa Communication była wspólnym projektem wszystkich Europejskich Miast Kultury. Pomysłodawcą i głównym jej organizatorem była „Heureka” Centrum Nauki Fińskiej z siedzibą w Helsinkach. Wystawa poświęcona była technologiom i historii przekazu informacji, od telefonu Bella do Internetu.

Niewiele jest dziedzin, w których zastosowanie zaawansowanej techniki zmieniło i nadal zmieniać będzie świat w takim stopniu, jak to ma miejsce w przypadku technologii komunikacji. Ich szybkie rozprzestrzenianie się stanowi fenomen porównywalny z rozpowszechnieniem się samochodu. W trwających zmianach widoczne są trzy główne tendencje: globalizacja, integracja (łączenie różnych mediów) oraz prywatyzacja (wyjęcie spod kontroli państwa). Przełomowym wydarzeniem w dziedzinie komunikacji było pojawienie się Internetu, telefonii komórkowej oraz cyfrowego przetwarzania danych. W najbliższej przyszłości przewidywany jest z kolei wielki postęp w dziedzinie wideo-komunikacji oraz osobistych sieciach komunikacyjnych. Ekspozycja pokazała role tych mediów w naszym życiu, ich historie oraz szeroki kontekst kulturowy. Każdy z eksponatów udostępniono widzom tak, aby mogli sprawdzić funkcję i zastosowanie danego urządzenia.

Wystawa miała charakter centrum nauki, była zatem wystawą edukacyjną: w zabawny sposób przedstawiając ostatnie osiągnięcia w dziedzinie komunikacji, mówiła też o tym, co się nie zmieni nawet przy zastosowaniu szybszych metod komunikowania się. Organizatorzy chcieli przezwyciężyć u wielu zwiedzających strach przed nieznanym, bez względu na poziom ich wiedzy i znajomość najnowszych technologii. W najbliższym czasie wymagane będą nowe umiejętności, jeśli mamy nadążać za postępem społeczeństwa. Zdolności te będą się opierały głównie na umiejętności obsługi komputera i użycia Internetu. Wkrótce właśnie poprzez Internet będzie się odbywać zakup większości towarów i usług.

Wystawa obejmowała takie zagadnienia jak: komunikacja człowiek-maszyna, maszyna-maszyna, oraz komunikacja pomiędzy zwierzętami. Pomysł polegał na połączeniu 50 eksponatów w grupy składające się z około 4-12 obiektów. Cała wystawa obejmowała powierzchnię 1000 metrów kwadratowych.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 10 grudnia 1999 roku w Heurece, Fińskim Centrum Naukowym w Helsinkach. Następnie część wystawy lub jej całość prezentowana była we wszystkich Miastach Kultury Europejskiej roku 2000 (Avignon, Muzeum Requiem; Bergen, Muzeum Bergen; Bolonia Muzeum Fizyki; Bruksela, Belgijski Króleweski Instytut Nauk Przyrodniczych, Helsinki „Heureka” Fińskie Centrum Naukowe; Praga, Narodowe Muzeum Techniki; Rejkijavik, Iceland Telecom; Santiago de Compostela, Muzeum Ludu Galicji.

Krakowska prezentacja w Galerii Bunkier Sztuki zamknęła ten cykl pełnym przeglądem wszystkich eksponatów.

Miejsce i termin wystawy:
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
1 grudnia - 31 stycznia 2000 r.

Organizatorzy:
Per-Edvin Persson: Dyrektor Fi
ńskiego Centrum Naukowego „Heureka”
Jouko Koskinen: Kurator wystawy

Organizatorzy wystawy w Krakowie:
Bogus
ław Sonik: Dyrektor Festiwalu Kraków 2000
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Pl. Szczepański 3a
Dyrektor: Jarosław Suchan

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni