Misteria, inicjacje - Festiwal teatralny
7 - 14 października 2000 r.

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice obchodził niedawno 20 lat swojego istnienia. Od początku kierowany jest przez Włodzimierza Staniewskiego. Gardzienice to nie tylko teatr, to sposób na życie. Artyści skupieni wokół Staniewskiego osiedlili się na stałe w dolinie Giełczewki koło Lublina w 1977 roku. Doprowadzili do ładu lamus i oficynę dawnego kompleksu pałacowego i otaczający go park, sprowadzili starą wiejską chałupę z pobliskiego Stryjna, w Gardzienicach żyją i tworzą. Jak pisali o nich krytycy tworzą już nie tylko teatr, ale nową jakość w kulturze. Pozostają w żywym nieustannie ponawianym kontakcie z tradycyjną kulturą, ich przedstawienia - jedyne w swoim rodzaju - wywodzą się z ducha pieśni, muzyki. W obecnym zespole obok Tadeusza Rodowicza i Mariusza Gołaja pracujących w Gardzienicach od początku - spotkać można ludzi z różnych zakątków świata i o różnych doświadczeniach: polonistkę, nauczyciela muzyki ze Sztokholmu, absolwenta geografii, fizyka, absolwentkę AWF, aktorkę z Danii.....

Festiwal Rytuałów i Teatrów Misteryjnych Misteria, inicjacje to druga część rozpoczętego w 1999 roku projektu Włodzimierza Staniewskiego. Istotą Festiwalu jest ukazanie świata mistyki różnych kultur i religii, który poprzez swoje pierwotne, często archaiczne formy jest nośnikiem wartości będących uniwersalnym dziedzictwem człowieka. W 1999 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona misteriom i rytuałom inicjacji w obrzędach różnych kultur oraz spektakl Metamorfozy Teatru Gardzienice.

W roku 2000 odbył się przegląd widowisk parateatralnych prezentujących najbardziej ciekawe obrzędy i rytuały z całego świata. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Misteria, inicjacje był Włodzimierz Staniewski. Festiwal zainaugurował spektakl Wprowadzenie w misterium greckiego tańca greckiego Dora Stratou - Greek Dance Theatre (50 tancerzy i tancerek oraz kilkunastu muzyków i śpiewaków), pod kierownictwem Alkisa Rafkisa. Zespół specjalizuje się w tańcach starożytnej Grecji, ukazując je przez pryzmat współczesnego greckiego folkloru tanecznego. Francuski zespół Ensemble Kerylos prowadzony przez prof. Annie Belis od lat wykonuje muzykę starożytnej Grecji i Rzymu, grając na dokładnie zrekonstruowanych instrumentach z epoki, zaprezentował spektakl Muzyka starożytności greckiej i rzymskiej. Pozostałe zespoły ujawniły duchową tradycję :islamu, hinduizmu, tradycji afrokubańskiej i kultury Indian Ameryki Północnej. W Synagodze Tempel zaśpiewali goście z Keryli z Indii Pieśniarze Samawedy wykonując Pieśni Samawedy (święte pieśni hinduizmu, przekazywane w formie ustnej od dwóch tysięcy lat). Obecnie w Indiach żyje tylko pięciu śpiewaków Samawedy, czterech z nich przyjechało do Krakowa. Grupa Galata Mavlevi Music and Sema Ensemble przedstawiła muzykę z kręgu sufizmu - Zatraceni w ekstazie - rytuał Sema i jego mistyczna muzyka.

Rytuał prowadzony w Krakowie przez szejka Naila Kesova był symbolem podróży duchowej człowieka. Kubański zespół Jaguey pokazał jak wygląda rytuał Santerii należący do tzw. kultów opętania. Indianie z Poeblo Thaos natomiast tańce społeczności z Pueblo Taos. Indianie nigdy nie prezentują na zewnątrz swoich tańców, w czasie Festiwalu zaprezentowali tylko fragmenty związane ze świętami rodzinnymi i społecznymi.

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (nad spektaklem zespół pracował od 1992 roku) przywiózł Metamorfozy, spektakl był rekonstrukcją pieśni starożytnej Grecji, pochodzących z okresu między V wiekiem przed Chrystusem a II naszej ery. Gardzienice odczytały starożytne pieśni poprzez żywa tradycję ludową.

Spektaklom towarzyszył wykłady i warsztaty oraz projekcja filmów o Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice.

Organizatorzy:
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice
Dyrektor Artystyczny: Włodzimierz Staniewski
Biuro Kraków 2000, ul. Św. Krzyża 1
Dyrektor Festiwalu Kraków 2000 Bogusław Sonik


Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni