Biblioteki 2000 
- Pisarze Europejskich Miast Kultury
Piśmiennictwo. Druki promocyjne. Wystawa panelowa
4 października - 31 grudnia 2000 r.

Program zainicjowany został przez bibliotekarzy z Bergen. Dotyczył on wymiany kultury i promocji siedmiu Europejskich Miast Kultury. W ramach programu odbyła się promocja 10 pisarzy z każdego miasta. W Krakowie wśród wybranych do prezentacji autorów znaleźli się: Stanisław Lem, Wisława Szymborska, Ewa Lipska, Sławomir Mrożek, Jan Józef Szczepański, Jan Kornhauser, Józef Baran, Adam Ziemianin Krzysztof Lisowski. Współpraca między uczestniczącymi w projekcie bibliotekami obejmowała także wymianę materiałów promocyjnych poszczególnych miast, przekazywanie książek (np. w Brukseli i Bergen istnieje zapotrzebowanie na literaturę w języku polskim), konferencje i spotkania bibliotekarzy służące wzajemnej wymianie doświadczeń, nawiązywanie kontaktów z wydawnictwami w poszczególnych miastach. Organizatorem projektu Biblioteki 2000 jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. W ramach programu odbyły się następujące imprezy:

08.02. 2000 r. - wystawa Miasta - Stolice Kultury Europejskiej
04.10 - 31. 12. 2000 r. - wystawa Pisarze Miast Festiwalowych
26-29.10 2000 Konferencja Dyrektorów Bibliotek

Organizatorzy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
Biuro Festiwalowe Kraków 2000, ul.
Św. Krzyża 1

Miejsca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1- wystawa Miasta - Stolice Kultury Europejskiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1 - wystawa Pisarze Miast Festiwalowych, oraz Konferencja Dyrektorów Bibliotek.

 

Sponsorzy

Złoci Sponsorzy

Zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni