16th - 19th November 
The Young in Krakow 2000: 
European Opinion Exchange

The project is focused on the organisation of an Integrative Event titled Podejście do niepełnosprawności w Państwach Europejskich na przykładzie osiągnięć w terapii jąkania (Approach to Disabilities in European States: Achievements in Stammering Therapy.) It is a part of a wider scheme known as Wdrażanie systemowych rozwiązań rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim, na przykładzie terapii osób jąkających się (Implementation of System Solutions for the Rehabilitation of the Handicapped in the Małopolskie Voivodeship, Based on the Example of Therapy of the Stammering) conducted from November 1999 to November 2000 by the Polish Union of the Stammering, in cooperation with the State Fund for the Rehabilitation of the Handicapped. The major goal behind the initiative is the formation of principles for defining the optimum model for rehabilitation o the handicapped.

Organiser: Polish Union of the Stammering, ul Dunajewskiego 6/21, Kraków, Poland
Venue: Kraków, Polonia Institute of the Jagiellonian University


 

Golden Sponsors

Supported financially by the Ministry of Culture and National Heritage

Media Patrons